I striden: Helge Gåsø slakter forslaget til nytt styre i NTS. Maktkampen i oppdrettsselskapet ruller videre. Foto: Dag H. Ystgaard

– Det er skremmende å se den ensidigheten som den andre siden legger til grunn. De har selv pekt på behovet for god eierstyring, men det de foreslår strider mot alle prinsipper for god eierstyring, sier Helge Gåsø til Adresseavisen.

Salmar kom på banen

Fredag er det igjen ekstraordinær generalforsamling i NTS ASA, i en maktkamp som kom opp i dagen før jul i fjor. Det børsnoterte oppdrettsselskapet har base i Rørvik i Ytre Namdal. Tidligere denne uken la Salmar frem tilbud om å kjøpe aksjene i selskapet. Samtidig, og på grunn av budet fra Salmar, trakk Mowi sitt tilbud om å kjøpe ut dagens aksjonærer. Utspillet fra Salmar verdsetter NTS til vel 15 milliarder kroner. I verdi er maktkampen om NTS den største noen gang i trøndersk næringsliv.

Midt i striden

Midt i striden står den største eieren i NTS, Helge Gåsø fra Frøya. Han eier 37 prosent av aksjene i NTS, men aksjonærer med base i Ytre Namdal vil ikke ha ham i styret og har vist en nokså fiendtlig holdning til frøyværingen og selskapets største eier.

Dagen etter at Salmar kom på banen, la valgkomiteen i NTS frem forslag om sammensetning av styret i selskapet. Det skal stemmes over forslaget på en ekstraordinær generalforsamling som skal holdes fredag. Det blir den andre ekstraordinære generalforsamlingen siden årsskiftet, og begge skyldes maktkampen i selskapet, der ulike eiere og grupperinger strides om hvem som skal bestemme.

Kamphaner: Helge Gåsø sittende og bak ham står frontfiguren for flere av de andre aksjonærene, Nils Martin Williksen. Bildet er fra den ekstraordinære generalforsamlingen i januar. Foto: Dag H. Ystgaard

Spurte sønnen

I sitt forslag skriver valgkomiteen at de har «tilbudt selskapets største aksjonær plass i innstillingen til nytt styre, men de har valgt å takke nei». Helge Gåsø sier at valgkomiteen ikke har foreslått ham, men hans sønn Anders.

– Anders fikk tilbud om plass i styret, men etter interne diskusjoner har vi takket nei. Vi mener forslaget ikke representerer en normal sammensetning av et styre. Forslaget innebærer en svært ensidig sammensetning, sier Gåsø.

NTS: Her er adm.direktør i det konfliktrammede oppdrettsselskapet, Harry Bøe (til venstre) og den største aksjonæren i selskapet, Helge Gåsø. Foto: Dag H. Ystgaard

Åpent utfall

Han viser til at valgkomiteens forslag innebærer et styre med fire representanter fra «den andre siden», én nøytral kandidat og én fra Gåsø-siden av selskapets eiere.

Helge Gåsø understreker at valgkomiteen har vært delt, men at flertallet har levert en innstilling som han ikke er enig i.

Dermed er det igjen åpent hva som blir resultatet når aksjonærene møtes og skal avgi sine stemmer på fredag.

– Strider mot alt

– Hva gjør du nå?

– Jeg må ta innstillingen til etterretning, men dette er altså en innstilling som strider mot de prinsippene for god eierstyring som den andre siden har pekt på at er svært viktig.

Døren på gløtt for Salmar

Vil du selge dine aksjer til Salmar?

– Det vil jeg ikke uttale meg om før jeg har sett tilbudet skriftlig, sier Helge Gåsø, som med det ikke sier ja til sambygdingen Gustav Witzøe i Salmar, men han slamrer heller ikke med døren og sier nei.