For et år siden, da han ennå var i opposisjon, leflet Trygve Slagsvold Vedum (Sp) med at noen av pengene i statens enorme finansformue bør forvaltes fra Trondheim eller Bergen.

Foreslår Tromsø

Den regjeringen Senterparti-lederen etter det ble en del av, har foreslått at noe av kapitalforvaltningen blir lagt til Tromsø. I en stortingsmelding om Statens pensjonsfond nevner ikke regjeringen Trondheim eller Bergen som steder der noe av statens kapital kan forvaltes.

Brevskrivere: Direktør Berit Rian, (nærmest) i Næringsforeningen i Trondheimsregionen og ordfører Rita Ottervik i Trondheim har skrevet felles brev til finansministeren, finanskomiteen og Trøndelags stortingsrepresentanter. Arkivfoto Foto: Kim Nygård

Felles brev

I et felles brev fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen og fra Trondheim kommune skriver administrerende direktør Berit Rian og ordfører Rita Ottervik (Ap) at de er overrasket over at de to storbyene ikke er nevnt i regjeringens melding til Stortinget.

Tromsø og Trondheim

I brevet passer Rian og Ottervik på at de ikke kritiserer Tromsø. De understreker likevel at Tromsø eller Trondheim ikke må være et enten eller, men et både og: «Samtidig er det viktig for oss å påpeke at en etablering i Tromsø ikke bør erstatte eller komme i stedet for at det bygges opp et sterkt og konkurrerende miljø for forvaltning av statens finansformue i unoterte aksjer i teknologihovedstaden Trondheim», heter det i brevet.

I dag: Oslo eller utlandet

Spørsmålet om forvaltning av statens penger har vært et tema for dragkamp i mange år og under skiftende regjeringer. Trondheim har dannet en allianse med Bergen, slik at de to byene ikke blir spilt ut mot hverandre. Videre er utgangspunktet at statens kapitalforvaltning i dag enten skjer i Oslo eller fra en av verdens storbyer. I Sverige er til sammenligning forvaltningen desentralisert til flere svenske byer.

Møte: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har flere ganger de siste månedene møtt forhenværende opposisjonspolitiker Trygve Slagsvold Vedum i døren. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB

Første gang på bordet

I den årelange diskusjonen om hvor statens penger skal forvaltes, er regjeringens stortingsmelding nummer 9 (2021–2022) første gang at Tromsø kommer på bordet.

I stortingsmeldingen står det at «Regjeringen har som mål å opprette en egen enhet i Tromsø som kan bidra til å styrke statens tilstedeværelse og bygge sterke kapitalforvaltningsmiljøer i nord». Regjeringen skriver videre at det skal utredes hvordan virksomheten skal organiseres.

Todelt pengebinge

Statens pengebinge er todelt. Den delen som investeres i norske verdipapirer er minst. Den heter Statens pensjonsfond Norge, som er en del av Folketrygdfondet. Folketrygdfondet hadde ved utgangen av 2021 en størrelse på 333 milliarder kroner.

Den delen som utelukkende investeres i utenlandske verdipapirer og eiendommer, er en av verdens største statlige finansformuer. Det offisielle navnet er Statens pensjonsfond utland, men fondet er best kjent under navnet Oljefondet. Ved utgangen av første kvartal 2022 hadde Oljefondet verdier som tilsvarer 11 657 milliarder kroner.

23. mai skal finanskomiteen i Stortinget avgi innstilling om stortingsmelding 9.