– Det vanlige har vært å snakke om å skape arbeidsplasser. Nå er det mest motsatt, sier hitraordfører Ole Haugen (Ap).

Et av de mest kjente mantraene fra lokalpolitikere i distriktskommuner har gjennom alle år vært: «Vi må skape arbeidsplasser». Akkurat nå er situasjonen i Øyregionen slik at man må snu på dette: «Vi må skaffe folk til å fylle de arbeidsplassene vi har»

Øyregionen har befolkningsvekst. Begge de to øykommunene Frøya og Hitra har de siste årene stabilisert seg på over 5000 innbyggere. Og ved så og si hver kvartalsvise oppdatering fra SSB over befolkningsstatistikken, kan man konstatere at det har blitt noen flere øyværinger.

Likevel har man et næringsliv som hele tiden utlyser jobber. Havbruket trenger folk. Bedriftene som har bygget seg opp som direkte leverandører til havbruket, trenger folk. Bare ved å følge med på jobb-utlysninger ser man at det samme gjelder over hele fjøla: industri, bygg, service, handel, reiseliv og i det offentlige.

Hitra-Frøya besøkte i januar WingTech, teknologibedrifta i Vingvågen i den nye delen av Hitra kommune. De hadde nettopp utlyst en rekke stillinger.

– Vi håper å kunne ansette produksjonsarbeidere, sveisere og prosjektingeniører, programutvikler og en teknisk leder, fortalte daglig leder Edvard Hammer da.

En måned senere er det i ferd med å fylle opp noen av disse stillingene.

– Vi har ansatt en, og er i ferd med å gjøre intervjuer til noen av de andre jobbene. Men det er klart vi kunne tenkt oss flere søkere. Det vanskeligste er faktisk å skaffe sveise og teknikere. Og vi ser jo at vi ikke er alene her ute om å søke etter teknikere, sier Edvard Hammer.

WingTech er en av mange bedrifter i øyregionen som retter sin produksjon direkte mot oppdrettsnæringa. Men også bransjer som ikke er direkte linket til den store motoren som havbruket er, sliter med å skaffe arbeidskraft.

– Vi er der at vi noen ganger må si nei til oppdrag på grunn av mangel på arbeidskraft, forteller Lennart Bakeng i Hitra bygg og snekkerservice.

Den lokale byggebransjen står sammen med Guri Kunna videregående for å få økt interessen for byggfaglinja ved skolen.

– Det er en vekstregion, så det er mye som skjer. Det er ikke mangel på oppdrag som er problemet, det er snarere tvert imot. Det er mangel på folk, sa assisterende rektor Sigbjørn Glørstad da lokalavisa nylig lagde sak om byggfaglinja ved skolen.

Trenger tre nye leger

Det er ikke bare i det private næringslivet man sliter med å skaffe folk i nødvendige stillinger. I Frøya har man for eksempel en kjempeutfordring med å skaffe leger. Da lege-ekteparet Crozier varslet at de vil pensjonere seg , og kommunen samtidig valgte å utvide med en ekstra fastlegestilling, utlyste kommunen tre legestillinger. Dette var i månedskiftet september/ oktober. Fem måneder senere er det ikke ansatt én ny lege.

HR-sjef Sonja Dybvik i Frøya kommune forteller at en av hovedutfordringene er å klare å beholde folk med høyskoleutdanning. Dette gjelder både innen helse og på teknisk avdeling, og da gjerne i smale fagfelt.

foto
HR-sjef Sonja Dybvik i Frøya kommune Foto: Trond Hammervik

– Det er ikke det at vi ikke får søkere. Men veldig ofte er dette nyutdannede, som ser på en jobb i kommunen som et springbrett. Så mye handler om å få folk til å bli, sier Dybvik.

– Sats på de lokale ungdommene

Hun forteller at kommunen jobber langsiktig med dette. En av tiltakene er å selge seg inn hos lokale ungdommer som er i ferd med å velge utdanningsvei.

– Vi må gjøre oss fine til ungdommene våre, og motivere dem til å tenke at de kan ha framtida si på Frøya. De kan reise ut og ta utdanningen, og så komme tilbake. Hvis de har en tilknytning fra før, er det større sjanse for at de skaffer seg hus, stasjonsvogn og unger her på Frøya, sier HR-sjef Sonja Dybvik.

Hitraordfører Ole Haugen (H) har gjennom flere år snakket om at kommunen må prioritere tiltak som gjør at unge voksne kommer til Hitra, og at de blir.

foto
Hitra-ordfører Ole Haugen tester luksussetene i den nye kinosalen på Fillan. Foto: Trond Hammervik

Da han nettopp var med og åpnet den «nye» kinosalen på Fillan, pekte han på at investeringene som var gjort, er viktige med tanke på at Hitra skal ha gode tilbud som får folk til å ville bo på øya.

Haugen viser til en fersk oversikt som viser at Hitra for øyeblikket har netto tilflytting av folk i aldersgruppen 25 til 40.

– Denne gruppen er viktig. Det er de som skal bygge og bo. Det holder ikke at folk får seg arbeid. Vi må ha mer å tilby, sier han.

– Det har vært nok elendighetsbeskrivelser

Han ramser opp en hel liste med faktorer han mener må til. På noen kan Hitra innfri, på andre har de en vei å gå.

– Vi må sørge for at hverdagen er enkel. I dette ligger det med å et godt barnehagetilbud. Og det har vi. Det er ekstra viktig for de som har kommet flyttende til, og ikke har noe nettverk på Hitra fra før. Videre må vi ha et variert boligtilbud. Mange ønsker ikke å kjøpe bolig med det første. Vi har en manko på utleietilbud, og det bør vi gjøre noe med. For det tredje må vi ha en bredde i fritidstilbudet. For det fjerde er det viktig at vi ikke snakker oss selv ned. Det har vært nok av elendighetsbeskrivelser om hvordan det er i distriktene opp gjennom tida. Men akkurat der har vi blitt flinkere til å få fram det positive både på Frøya og Hitra de siste årene. En femte og siste faktor som jeg har blitt mer bevisst på i det siste, er at vi må framstå som et samfunn som tar vare på hverandre, på omgivelsene og miljøet. Jeg tror at det er en kvalitet som er viktig for den generasjonen som kommer til, sier Ole Haugen.

Sosiale møteplasser

Hans ordfører-kollega Kristin Strømskag (H) på Frøya nevner mange av de samme momentene.

foto
Frøyaordfører Kristin Strømskag Foto: Trond Hammervik

– Det er jo ikke slik at Frøya ikke har fått mye omtale de siste årene. Det er mange rundt om i landet som er klare over at Frøya har et attraktivt næringsliv, og at det skjer mye her. Og vi har gode fasiliteter til å være en så liten kommunen. Men det handler om når folk kommer hit, hvordan skal vi få dem til å bli. Det vi trenger er kanskje flere sosiale møteplasser. Jeg tenker at hver enkelt av oss har et lite ansvar for å ta være på de som kommer. Som for eksempel det å invitere den nye kollegaen med på quiz på hotellet, sier Kristin Strømskag, ordfører på Frøya.