– Får vi ja fra kommunen, vil vi sette i gang. Det sier Rune Eriksen, som er produksjonsdirektør hos Norcod.

Bedriften ble etablert i 2018, og driver i dag med oppdrett av torsk på fire lokaliteter, deriblant på Frøya.

Norcod er i dag den største aktøren innen torskeoppdrett i Norge. Selskapet har hovedkontor i Trondheim.

Moldvika

Nå har Norcod rettet blikket mot Orkland – nærmere bestemt Moldvika i gamle Snillfjord kommune. Det er kommet et innspill til kommuneplanens arealdel der Norcod foreslår et akvakulturområde i Moldvika i gamle Snillfjord kommune.

– Lokaliteten ligger i krysninga mellom Hemnfjorden og Åstfjorden, nærmere bestemt mellom Galtneset og Moldvikneset, skriver Norcod i henvendelsen til Orkland kommune.

foto
Norcod ønsker å etablere torskeoppdrettsanlegg i Moldvika.

Fersk torsk hele året

Produksjonsdirektør Rune Eriksen sier til ST at målet er å kunne levere fersk torsk av høy kvalitet gjennom hele året.

– Villtorsksesongen strekker seg fra januar/ februar til litt utpå våren. Det er kun noen korte, hektiske måneder man der man har fersk villtorsk. Vi kan levere hele året, og vi lan videreforedle i Norge og dermed bidra til at sesongarbeidsplasser til å bli helårsarbeidsplasser, sier Eriksen.

Fylket gir konsesjon

Det er fylkene som tildeler konsesjoner for oppdrettsanlegg, men første skritt på veien for Norcod er at Orkland kommune sier ja til planene.

Politikerne i Orkland vil ta stilling til henvendelsen fra Norcod når kommuneplanens arealdel behandles. Slik det ser ut nå, vil planen få sin førstegangs behandling i mai.

Norcod har imidlertid hatt flere samtaler med Orkland kommune. I likhet med mange andre næringsaktører, sitter skrytet løst når det gjelder kommunen:

– Det er utrolig godt å bli møtt med en så positiv holdning som vi opplever fra Orkland kommune.

Boom og bråstopp

De første forsøkene på oppdrett av torsk i Norge, skjedde så langt tilbake som på 1880-tallet.

Men det tok virkelig av på starten av dette årtusenet.

foto
Torskeoppdrett gjør det mulig å levere fersk torsk året rundt. Foto: Flickr.com

Havforskningsinstituttet viser til følgende årsaker til at «torskeboomen» bråstoppet for cirka ti år siden.

  • Bakteriesykdommen francisellose, rømminger, yngelkvalitet, problemer knyttet til kjønnsmodning og lav vekst.

  • Sammen med finanskrisa i 2008 og rask framvekst av konkurrerende billig hvitfisk fra Vietnam, skjedde det en kollaps for torsken som oppdrettsart i perioden fra 2011 til 2014.

– Vi har lært

Rune Eriksen mener oppdrettsmiljøet for torsk er kommet mye lenger i dag når det gjelder utfordringene næringa møtte tidligere på 2000-tallet:

– I dag brukes ikke antibiotikabehandling i sjøfasen. Fisken er frisk, og det er ikke behov for avlusning av fisken vår.

Han trekker også fram endringene når det gjelder rømning, i og med at man har avlet fram flere generasjoner med torsk som er vant til et liv i merder.

– Vi er heldige ved at vi har hatt et forsøk tidligere som vi har lært av. Det er forsket mye, og man har kommet lenger når det gjelder utstyr. Arbeid som er gjort over tjue år, danner grunnlaget for nytt oppdrett.

foto
Englands nasjonalrett, fish & chips, gjør oppdrettstorsk fra Norge interessant for det britiske markedet. Foto: Commons Wikimedia

Vil ikke overbelaste

– Hva er det som gjør Moldvika interessant med tanke på torskeoppdrett?

– Det viktigste er at det er god vannutskifting der. Gjennomstrømminga er god. Det må være godt tilsig, og det er det. I tillegg er elementer som bunnforhold av betydning.

Eriksen forteller at de ser for seg åtte til ti merder.

– Vi vil ikke overbelaste området.

Arbeidsplasser

– Når kan dere være i gang?

– Dersom vi får alle tillatelsene, ønsker vi å starte opp våren 2023. Vi vil trenge sju – åtte ansatte. Noen av disse vil være lærlinger. Vi synes det er viktig å få med oss lærlinger, som har fersk kunnskap fra skolebenken. I tillegg til de direkte arbeidsplassene, koster en gjennomsnittslokalitet 130 millioner å drifte per år. Ser man bort fra fôr, som er den største kostnaden, er det lokale selskap som får ringvirkninger av aktiviteten, som elektrikere, transportselskap, butikker, båtslipp og utstyrsleverandører.

– Hvor mye vil et slikt anlegg koste?

– Utstyret koster rundt 70 millioner kroner, så det er store investeringer som gjøres for å etablere en lokalitet. Både i rene kroner, men også i folkene som skal ta vare torsken vår.

Minusresultat

Selv om det har gått rett vei når det gjelder omsetning for Norcod, viser regnskapstallene underskudd både i 2019 og 2020. I 2020 var underskuddet på 23 millioner kroner.

Rune Eriksen forklarer dette med at Norcod er inne i en fase der det investeres tungt, ikke minst i biomasse (antall fisk).

– Årsaken til underskuddet er at vi bygger opp selskapet og biomassen. Driften går godt. Men så lenge vi bygger biomasse de neste årene, er det kapitalkrevende.

Aksjeutvidelse

Norcod har derfor jobbet med en aksjeutvidelse for å få mer kapital inn i selskapet.

I forrige uke skrev Finansavisen at Norcod vurderer en emisjon på mellom 150 og 175 millioner kroner.

Ved en tidligere emisjon i 2020, var det svært stor interesse for å investere i selskapet.