Kommunedirektøren vil betale deler av advokatregninga etter at byggesaksansatt klaget på naboen

foto