Trøndersk milliardselskap vil på børs for å bli større

foto