Den avtroppende regjeringen setter av 2,4 millarder kroner mer til sykehusene. Det beyr mer penger å rutte med hvis forslaget blir vedtatt. Administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Trond Michael Andersen, mener veksten er større enn antatt.

- Dette er gode nyheter for de som holder til i Midt-Norge og er opptatt av helse. Den økonomiske veksten blir størst innen psykisk helsevern og rusbehandling, sier Andersen.

Nytt sykehus

Lånefinansieringen til nye sykehusbygg blir endret, og 70 prosent lånefinansiering blir godtatt. I tillegg blir det lengre avbetalingstid på lån til nybygg. Det kan bety flere nye sykehusbygg i Midt-Norge.

- Et nytt sykehus på Nordmøre og Romsdal er førsteprioritet, sier Andersen.

I tillegg vil psykisk helsevern og et nytt psykiatrisenter på Øya i Trondheim bli prioritert.

- Det er for tidlig å si når vi kan realisere et nytt psykiatrisenter, sier Andersen.

Et nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal og psykisk helsevern på St. Olavs Hosptial er blant prosjektene som kan bli lagt frem for departementet innenfor perioden 2014-2017.

God økonomistyring

Han legger vekt på at Helse Midt-Norge må ha god økonomistyring, selv om rammene nå blir bedre.

- Vi kan ikke love mer enn vi har råd til, sier Andersen.