Foreløpige regnskapstall for Trøndelag fylkeskommune viser et netto driftsresultat på 450 millioner kroner. Det skriver fylkeskommunen i ei pressemelding.

– Til tross for nok et utfordrende år har Trøndelag fylkeskommune oppretthold et godt tjenestetilbud til innbyggerne. Det solide driftsresultatet styrker handlingsrommet vårt og er et godt bidrag til en mer robust økonomi på sikt, sier fylkesdirektør Carl-Jakob Midttun i en pressemelding.

Ifølge fylkeskommunen er det investert for 1,8 milliarder kroner i veier og skolebygg.

– Gjeldsnivået er imidlertid stigende og fylkeskommunen har nå 11,2 milliarder i gjeld. På sikt må gjeldsnivået reduseres, fortsetter Midttun.

Gjelden har økt med 1,3 milliarder fra 2018 til 2021.

Trøndelag fylkeskommune skriver i pressemeldingen at god skatteinngang, vel 200 millioner kroner over budsjett, har vært et vesentlig bidrag til resultatet. Bedre konjunkturer og høy sysselsetting ga høy skattevekst, spesielt i de siste månedene i 2021.