– En uke går greit, to uker blir krevende. Fire uker vil gi svært alvorlige utfordringer