Andreassen sier til Finansavisen at det primært er et økonomisk problem for Russland selv, ikke resten av verden. Spesielt Norge klarer seg bra på grunn av oljen.

– Når børsen i Moskva faller med 10 prosent, så er det ris til egen bak. Akkurat nå er Oslo Børs tilbake i pluss igjen, mye på grunn av oljeprisen, selvsagt, men det viser også at konsekvensene er mindre for andre land, sier han.

Andreassen anslår at oljeprisen ville vært nær 80 dollar fatet, ikke på vei mot 100, om det ikke hadde vært for den vedvarende eskaleringen rundt Ukraina.

Han påpeker at konsekvensene ville vært mye større dersom det gjaldt Kina, og ikke Russland.

– Russland er en pygmé i utenriksøkonomien, mens Kina er den viktigste handelspartneren på både import og eksport for en rekke land, sier han.

Grunnen til at inflasjonen øker, er høy etterspørsel etter varer og tjenester, kombinert med stramme arbeidsmarkeder, særlig i USA og Storbritannia. Andreassen mener Ukraina-konflikten ikke vil gi høyere etterspørsel.

I et notat om de økonomiske konsekvensene av konflikten skriver Nordea Markets tirsdag ettermiddag at uten videre eskalering vil markedene hente seg inn ganske raskt. De mener også at konflikten vil gi høyere priser på energi og matvarer.