Gründeren Frode Vevle, som i sin tid sto bak Black Design, har meldt eiendomsselskapet Vevle Eiendom AS oppløst.

Det går frem av en kunngjøring i Brønnøysundregisteret denne uken. Frode Vevle er styreleder i selskapet.

Vevle er gründer bak Black Design, som i storhetstiden hadde over 30 butikker. Han designet selv interiørproduktene som de solgte fra oppstarten på slutten av 1970-tallet, og bygde opp virksomheten.

Butikken var en kjempesuksess, ikke minst i tiåret etter årtusenskiftet. Bedriften gikk konkurs i 2014, men kom på fote igjen som grossist og nettbutikk med lager på Skogn. Da ga Frode Vevle seg som sjef, og overlot det daglige lederansvaret til sønnen.

I 2019 måtte Black Design melde oppbud, og i 2020 ble den store lagerbygningen på Skogn solgt til Østfoldsfirmaet CF Maskin AS for 25 millioner kroner.

Andre nyheter fra næringslivet

Nyetableringer

Charmrock Invest AS er et nytt aksjeselskap i Levanger. Ifølge kunngjøringen 8. februar skal selskapet «Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende». Øystein Skei Langeland er styreleder, og aksjekapitalen er på 30.000 kroner.

Berg Eiendom har kjøpt eiendommen Innherredsveien 71 i Trondheim, og stiftet selskapet Innherredsveien 71 AS. Selskapet, hvor Odd Einar Aarmo er daglig leder og Arild Berg er styreleder, ble 8. februar registrert som et nytt selskap i Foretaksregisteret.

Blommen grunneierlag SA er et nytt grunneierlag i Verdal. Selskapet har som formål å «Arbeide for god jaktkultur, bedre viltpleien for elg og rådyr, arbeide for forståelse og aktelse for dyrelivet og/eller ta arbeidsoppgaver etter nærmere vedtak i årsmøte. I sitt arbeid skal foretaket søke og tilgodese grunneiers økonomiske interesser, og interesser den ikke jordeiende befolkning har i å drive jakt», ifølge kunngjøringen 8. februar. Jens Høyem er styreleder i selskapet, mens Yngve Østgård, Erlend Hynne og Simon Landfald er styremedlemmer. Håvard Steinsli, Torfinn Sivertsen og Runar Bjartan er varamedlemmer.

Konkurser - avviklinger

Aksjeselskapet Granås AS i Levanger er meldt oppløst i Foretaksregisteret 10. februar. Tone Granås er styreleder i selskapet.

Telecomservice AS i Levanger er ifølge en kunngjøring meldt oppløst 5. februar. Lars Grande Brauten er styreleder i selskapet.

Aksjeselskapet Christian Øvereng AS i Verdal er ifølge en kunngjøring 8. februar meldt oppløst. Christian Gerhardsen Øvereng er styreleder i selskapet.

Andre næringsnyheter

Norgestak Gummiduk AS har endret navn til Innherred Transport AS. Selskapet, som ble startet i 2020, har også endret formål til «Transporttjenester og alt som står i naturlig forbindelse med dette, herunder direkte og indirekte investeringer i foretak som driver slik virksomhet». Anders Nordli Eriksson er ansatt som daglig leder i selskapet. Ishak Bozkurt er styreleder, mens Siv Anita Jacobsen og Marius Undersaker er styremedlemmer, ifølge kunngjøringene 7. februar.

Konstant AS i Levanger har ifølge Brønnøysundregistrene besluttet å sette ned aksjekapitalen fra 100.000 til 30.000 kroner. Nedsettelsesbeløpet skal anvendes til tilbakebetaling til aksjeeierne.

Levanger Avløserlag SA har endret styret. Hans Petter Krogstad er styreleder, Terje Tvete, Tove Tvete Undlien, Bjarne Tronstadhagen, Bjørnar Matberg og Anita Haugen er styremedlemmer. Roald Berg, Tore Knipenberg og John Bye er varamedlemmer. Kunngjort 3. februar.

Ritek AS, Ritek Holding AS og Ritek Eiendom AS på Rinnleiret har gjort endringer i styret. Bjarne Nermo er styreleder, mens Pål Hofstad, Stig Rune Hanssen, Hans Inge Magnus Ingesson og Sven Pether Wallin er styremedlemmer, ifølge kunngjøringen 7. februar.

Ytterøykaia AS har gjort endringer i styret. Jon Magnus Myhr er styreleder i selskapet, som har adresse på Ytterøy.

Brødrene Morken DA gjort endringer i deltakere. Ifølge kunngjøringen 4. februar har Audun Morken fratrådt.

Jiro Eiendom AS i Verdal har endret styre. Lars Hjelde er styreleder. Jim Roger Skogseth er styremedlem. Kunngjort 9. februar.

Tellus Verdal AS har styrket aksjekapitalen til 1.000.000 kroner, ifølge en kunngjøring 8. februar.

Safet AS har endret forretningsadresse fra Neptunvegen 6 til Industrivegen 8 i Verdal.

Borettslag

Borettslaget Strandveien har gjort endringer i styret fra 10. februar. Fanny Louise Wullum Fahsing er styreleder. Åse Helene Rønning, Bjørn Arne Tangen og Brit Brendryen er styremedlemmer. Karl-Aage Rønning er varamedlem.

Tindvegen 49 borettslag har også gjort endringer i styret fra 10. februar. Maria Guddingsmo er styreleder. Malin Bakkan Fjeldvær og Robert Keim-Varslot er styremedlemmer. Kristin Keim-Varslot er varamedlem.