På Adressa.no er en søkbar oversikt over all støtte fra Innovasjon Norge til virksomheter i Trøndelag i perioden fra 2010 til 2017.

Seks av de 19 største støttebeløpene i 2017 ble gitt til gårdbrukere. Flere av dem skal bygge eller har bygd om kufjøs til løsdrift.

Slik skal de største mottagerne bruke pengene fra Innovasjon Norge:

Stener Hepsø Fiskebåtrederi AS i Osen. Virksomheten driver tradisjonelt fiske. Har fått lavrisikolån til fiskeflåten, 25 millioner kroner, som er det største støttebeløpet i Trøndelag i 2017.

Daglig leder Olav Stener Hepsø: - Vi skal bruke de fleste pengene til å kjøpe fiskekvoter, pluss litt forskjellig annet. Vi skal ikke kjøpe nytt fartøy.

Fiske: Fiskerier er en av de store mottagerne av offentlig støtte. Bildet er fra fiske etter sild fra ringnotsnurperen Rav fra Osen.

Crayonano AS, Trondheim. Selskapet utvikler nanoteknologi som skal brukes i produkter der ultrafiolett lys kan anvendes for sterilisering av redskaper og for vannrensing. Fra lokaler på Gløshaugen har den ferske teknologibedriften flyttet inn i inkubatoren Faktry på Sluppen. Virksomheten har fått et tilskudd på 18,5 millioner kroner innen ordningen for miljøteknologi.

Daglig leder Knut B. Sandven: - Tilskuddet fra Innovasjon Norge er støtte til byggingen av vårt laboratorium på Sluppen. Vi har investert cirka 30 millioner kroner i Nord-Europas råeste maskin for å produsere nanorør. Laboratoriet ble tatt i bruk tidlig i februar.

Blåfjell AS, Lierne. Virksomheten skal etablere et landbasert oppdrettsanlegg for produksjon av røye. Har fått to ulike tilskudd, til sammen 14,0 millioner kroner.

Daglig leder John Helge Inderdahl: - Midlene brukes til å bygge vårt landbaserte oppdrettsanlegg.

Grøntvedt Næringsbygg AS, Ørland. Selskapet foredler sild og makrell fra Grøntvedt Pelagics fabrikk på Uthaug i Ørland kommune. Grøntvedt Næringsbygg AS har fått støtte fra Innovasjon Norge i flere år, til sammen rundt 30 millioner kroner. Selskapet har de siste årene investert til sammen cirka 120 millioner i fabrikkanlegget. I 2017 fikk selskapet to lån fra Innovasjon Norge, til sammen 13,8 millioner kroner.

Daglig leder Bjørnar Grøntvedt: - I forbindelse med utbyggingen av fabrikkanlegget, har vi fått lån fra flere aktører, inkludert Innovasjon Norge. Det er flott å ha dem med på laget.

LES OGSÅ: Roboter har inntatt planteskole i Overhalla

Akvafresh AS, Indre Fosen. Selskapet utvikler og produserer avsaltingsanlegg og filtreringsanlegg i Vanvikan i Indre Fosen kommune. Akvafresh mottok i 2017 9,0 millioner i lån og 4,3 millioner i to ulike tilskudd, til sammen drøyt 13,3 millioner kroner, fra Innovasjon Norge.

Teknologibedriften Akvafresh i Vanvikan er i leverandørindustrien til havbruksnæringen. Bedriften fikk i 2017 støtte fra Innovasjon Norge.

Daglig leder Per Kosberg: - Dette går til et opplæringstiltak og for å utvikle et avsaltingsanlegg som er særskilt tilpasset lakseoppdrett. Vi har ikke tatt i bruk lånet ennå.

Mywo AS, Trondheim. Teknologibedrift i oppstartsfasen. Den kjente teknogründeren Wegard Vollan er den ene av to som startet Mywo. Bedriften har fått det som kalles en industriell forsknings- og utviklingskontrakt med Innovasjon Norge og et tilskudd på 12 millioner kroner.

Daglig leder Vegard Wollan: - Vi tar sikte på å lansere et produkt rundt neste årsskifte. Før det vil vi ikke si mye om hva det er. Hemmeligholdet skyldes at vi ikke vil gi konkurrentene gratis ideer. Støtten fra Innovasjon Norge går til forskning og utvikling innen mikroelektronikk.

LES OGSÅ: Salmar har fått mest i statsstøtte de åtte siste årene

Kongsberg Digital AS, Trondheim. Selskapets avdeling i Trondheim fikk i 2017 12 millioner kroner i tilskudd i miljøteknologiordningen. For 2016 fikk Kongsberg 7,7 millioner til samme prosjekt, til sammen 19,7 millioner kroner over to år.

Kommunikasjonssjef Johannes Dobson: - Vi fikk slik støtte for å utvikle et softwaresystem som overvåker vindkraftproduksjon. Systemet heter Empower, og er utviklet ved Kongsbergs avdeling i Trondheim. Vi har satt i gang egne prosjekter for å benytte Empower også innenfor solenergi, vannkraft og maritim industri.

Skogselskapet i Trøndelag, Overhalla. Virksomheten er en ideell stiftelse for skogplanting. Siden starten i 1899 har Skogselskapet dyrket frem 700 millioner granplanter. Får 8,5 millioner i lån og 2,5 millioner i tilskudd. Inkludert støtte til dattserselskapet Skogplanter Midt-Norge AS, får Skogselskapet 14,1 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge.

Skog på lager: På et kjølelager i Overhalla ligger mange av de vel fem millioner granplantene som i sommer skal plantes i trønderske skoger.

Daglig leder Rannveig J. Kristiansen: - Pengene er brukt til nye produksjonslokaler og produksjonsutstyr i Overhalla. I 2019 skal Skogselskapets virksomhet på Skjerdingstad i Melhus legges ned og flyttes til Overhalla.

Namsen Auto AS, Grong. Virksomheten driver kjøp og salg av personbiler og bobiler i Grong og på Øysand i Trondheim. Har fått 12 millioner i lån.

Daglig leder Svein Roger Nordbakk: - Vi har bygd et nytt bobilanlegg i Grong, en investering på til sammen 31 millioner kroner. Det vil sikre arbeidsplasser i bygda.

LES OGSÅ: Namsen Auto er landets største bobilforhandler

LES OGSÅ: Innovasjon Norge forsvarer støtten til bilforhandleren

Sigurd Søraunet, Vikna. Gårdsbruk. Har fått lån på 8,2 millioner kroner.

Sigurd Søraunet: - Lånet tilsvarer kjøpesummen for gården, som vi overtok i fjor. Vi driver produksjon av melk og kjøtt.

Ole Kristen Fuglem, Selbu. Gårdsbruk. Har fått lån på 6,9 millioner og tilskudd på 0,9 millioner, til sammen 7,8 millioner kroner.

Ole Kristen Fuglem: - Pengene går til bygging av ny og utvidelse av driftsbygning for melk- og kjøttproduksjon.

John André Sverkmo, Namdalseid. Gårdsbruk. Har fått 6,9 millioner i lån og 0,9 millioner i tilskudd, til sammen 7,8 millioner kroner.

John André Sverkmo: - Det skal bygges fjøs for ammeku, melkekyr og kjøttproduksjon, pluss overgang fra bås- til løsdrift.

LES OGSÅ: Gårdbrukere i Soknedal fikk 4050 kroner fra Innovasjon Norge

Siemens AS, Trondheim. Det tyskeide industrikonglomeratet har sitt globale senter for batterier og elektrisk fremdrift for skip i Trondheim. Siemens har fått et tilskudd på 7,5 millioner kroner innenfor miljøteknologi-ordningen.

Miljøteknologi: Utviklingen av klimasnill teknologi utløser i mange tilfeller støtte fra Innovasjon Norge, som her en el-ferje.

Leder for offshore marine Trondheim, Torstein Sole-Gaertner: - Støtten går til et prosjekt som skal finne smartere måter for å lade elektriskhybride ferjer med strøm den korte tiden de ligger ved land.

Marit Vindal, Oppdal. Gårdsbruk. Har fått 7,5 millioner kroner i lån.

Marit Vindal: - Vi setter opp melkeku-avdeling til eksisterende fjøs. Det blir samtidig overgang til løsdrift.

Elise Bostad, Snåsa. Gårdsbruk. Har fått 6,2 millioner i lån og 0,9 millioner i tilskudd, til sammen 7,1 millioner kroner.

Elise Bostad: - Det er for å bygge om til løsdrift for melkekyr. Skal vi være med videre, må vi legge om til løsdrift. Vi bønder må fornye oss.

Iwmac Holding AS, Trondheim. Bedriften utvikler IT-tjenester for ulike tekniske anlegg i bygg. Bedriften har 55 ansatte og holder til i Fossegrenda. IWmac har fått lån på 7,0 millioner kroner.

Daglig leder Trond-Øystein Bjørnnes: - Midlene brukes til ulike prosjekter hos oss. Uten Innovasjon Norge, hadde ikke vi vært der vi er i dag. I tillegg til støtten, ser vi at det er en stor fordel når vi møter nye kunder, at vi har samarbeid med Innovasjon Norge.

Arnt Tilset, Oppdal. Gårdsbruk. Får 6,0 millioner i lån og 0,9 millioner i tilskudd, til sammen 6,9 millioner kroner.

Arnt Tilset: - Pengene går til bygging av driftsbygning for ammekyr og kjøttproduksjon. Den nye driftsbygningen gjør det mulig med løsdrift.

Norbit ITS AS, Trondheim. Teknologibedrift som har fått risikolån på 6,8 millioner kroner fra Innovasjon Norge.

Styreleder Per-Jørgen Weisethaunet: - Dette er lån som vi skal betale tilbake, pluss renter. Lånet gir oss likviditet for å utvikle et nytt produkt som skal ut i et internasjonalt marked. Norbit har brukt ordningen flere ganger. Vi er veldig nøye på at prosjekter skal være forretningsmessig lønnsomme. Vi tilpasser aldri prosjekter til støtteordningen. Da blir det ikke lønnsomt, og risikoen er stor for at det kan bli et tapsprosjekt både for Innovasjon Norge og for oss.

Jon Terje Gartland, Overhalla. Gårdsbruk. Får 5,8 millioner i lån og 0,9 millioner i tilskudd, til sammen 6,7 millioner kroner.

Jon Terje Gartland: - Jeg har ennå ikke bestemt meg om jeg har råd til å bygge, men hvis jeg gjør det, skal tilskuddet og lånet brukes til å sette opp driftsbygning for melkekyr. Uten støtten er det i hvert fall helt definitivt at jeg ikke har råd.

Wellstarter AS, Trondheim. Bedriften er et nystartet teknologiselskap som utvikler et verktøy som skal brukes i oljebrønner. Har fått et tilskudd på 5,6 millioner kroner i ordningen industriell forsknings- og utviklingskontrakt.

Daglig leder Tore O. Ottesen: - Støtten er avgjørende for at vi får utviklet verktøyet.

774 millioner kroner i 2017

Innovasjon Norge ga i 2017 tilskudd til 535 virksomheter, garantier til tre og lån til 138 virksomheter i Trøndelag i 2017, til sammen 774 millioner kroner. I landet samlet ga Innovasjon Norge tilskudd for 2,8 milliarder kroner fordelt på 4331 mottagere, lån for til sammen 4,3 milliarder kroner fordelt på 1014 låntagere og garantier for 20 millioner kroner til 19 virksomheter, til sammen 7,1 milliarder kroner. Fiske, oppdrett og industri er de største sektorene for støtte fra Innovasjon Norge.