Fs Maskin og Transport AS er konkurs. Styreleder og daglig leder stod alene igjen i bedriften den siste tiden.

Selskapet var registrert i Trondheim og drev med anleggsarbeid. Gjelda var på cirka to millioner kroner ved tirsdagens konkursåpning. Det fortalte styreleder i tingretten.

Ikke mye tro

Nesten halvparten av gjelda var gamle krav på skatt og avgifter. Styreleder motsatte seg konkurs og ba om mer tid til å gjøre opp kravene.

– Det siste året har gått på lånte midler. Driften i fjor var nesten stoppet opp, forklarte han ifølge rettspapirene.

Han hevdet en god nok finansieringsløsning ville komme på plass denne uken. Selskapet var angivelig i en opprydningsprosess med engasjerte advokater.

Styreleder anslo verdien på firmaets eiendeler til «noen titusener». Han la ifølge retten ikke fram noen beviser på den kommende lånefinansieringen.

Skatteetaten ville ikke gi ham mer tid, og kommenterte at de ikke hadde veldig mye tro på at finansieringen ville ordne seg.

– Det har ikke skjedd en innbetaling siden i fjor. Det har heller ikke skjedd en innbetaling på fjorårets forskuddstrekk, opplyste Skatteetaten under rettsmøtet.

Tapte én million på ett år

Dommeren valgte å slå Fs Maskin og Transport konkurs. Selskapet hadde nylig byttet navn til FSMT. MN24 har vært i kontakt med styrelederen. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Virksomheten var i gang helt til det siste, men med styreleder som eneste ansatt. Tidligere har selskapet hatt fem ansatte.

Retten skriver videre:

«På bakgrunn av opplysninger om skyldnerens økonomi er det ikke grunn til å tro at han kan gjøre opp sin gjeld. De fremtidige inntektene som saksøkte skal bruke for å dekke gjelden er ved å ta opp enda et lån. Dette vil etter rettens oppfatning kun generere mer gjeld både på kort sikt, men også på lang sikt.»

Forrige regnskap er fra 2020. Året endte med underskudd: 50 092 kroner i negativt årsresultat. Omsetningen var 4,2 millioner kroner; ganske nøyaktig en million kroner mindre enn året før.

Fs Maskin og transport skyldte en kvart million kroner i skattetrekksmidler ved utgangen av 2020. Regnskapet ble avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Pandemien hadde ifølge styreleder ikke påvirket selskapet vesentlig.