Pengene skal Norway Royal Salmon (NRS) bruke til et oppkjøp av et annet av NTS’ datterselskaper, nemlig oppdrettsselskapet Salmonor.

Samtidig kan dette stikke kjepper i hjulene for NTS’ eiernes avtale om å selge aksjene sine til Gustav Witzøes Salmar.

Saken avgjøres i en ekstraordinær generalforsamling i NRS i Trondheim nå i formiddag.

«Med bakgrunn i det frivillige tilbudet på alle aksjene i NTS som ble fremsatt av Salmar ASA 17. mars 2022, er handlefriheten til styret i NTS i henhold til verdipapirhandelloven § 6-17 begrenset. Styret i NTS kan i perioden fra annonsering om at tilbud skulle bli fremsatt og inntil resultatet av tilbudet er klart, ikke treffe vedtak om "utstedelse av aksjer eller andre finansielle instrumenter av selskapet eller av et datterselskap"», skriver de i børsmeldingen, og fortsetter:

«For at NTS eventuelt skal kunne stemme for et emisjonsforslag i NRS, må generalforsamlingen i NTS godkjenne dette. NTS vil innkalle til en slik generalforsamling og forelegge spørsmålet for sine aksjonærer», står det i børsmeldingen som er undertegnet av NTS’ styreleder Nils Martin Williksen.