Lista baserer seg på kunngjøringer i Brønnøysundregisteret.

Etableringer:

Åfjord

 • Ingen nyetableringer.

Indre Fosen

 • DALEN FYRVERKERI er startet i 5054 Indre Fosen med formålet "fyrverkeriutsalg". Daglig leder er ikke oppgitt.

 • IA FALLMYR AS er startet i 5054 Indre Fosen med formålet "byggteknisk konsulentvirsomhet, investeringer og annet som naturlig faller sammen med dette". Daglig leder er Ivar Asbjørn Fallmyr.

 • VIKING HAVFISKE AS er registrert i 5054 Indre Fosen. Selskapets formål oppgis til "fiske, fangst og aktivitet relatert til dette. Selskapet kan engasjere seg i annen virksomhet". Daglig leder er ikke oppgitt.

Ørland

 • BARROCK DRIFT AS er etablert i 5057 Ørland. Selskapet skal drive med "drift av pub med enkel servering og utleie av paintballutstyr, og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak". Daglig leder er ikke oppgitt.

 • BARØ VARMEPUMPESERVICE er stiftet i 5057 Ørland. Selskapets formål er "salg, montering, reparasjoner og service av varmepumper og varmepumpesystemer". Daglig leder er ikke oppgitt.

 • FAGERDAL EIENDOM AS er stiftet i 5057 Ørland og skal drive med "investere i fast eiendom samt drift av fast eiendom. Selskapet kan engasjere seg i andre selskaper ved kjøp av aksjer eller lignende". Daglig leder er Jens Petter Fagerdal.

 • FAGERDAL HOLDING AS er registrert i 5057 Ørland. Selskapet skal drive med "eie og forvalte aksjer og andeler i andre selskaper". Daglig leder er Jens Petter Fagerdal.

 • FOSENFARGER LEISETH er startet i 5057 Ørland. Selskapets formål oppgis til "salg av garn og hobby relaterte artikler". Daglig leder er ikke oppgitt.

 • FVS ENTREPRENØR 2 AS er registrert i 5057 Ørland. Selskapet skal drive med "vaktmestertjenester, oppføring og vedlikehold av bygg, samt det som naturlig hører inn under dette. Selskapet kan drive med kjøp og salg av aksjer, samt andre investeringer". Daglig leder er Trond Magnus Brekstad.

 • GULDTEIGBRYGGA AS er opprettet i 5057 Ørland for å drive med "kjøp, salg og drift av fast eiendom. Deltagelse i andre selskap med aksjer eller andeler av ethvert slag". Daglig leder er ikke oppgitt.

 • RATDAL DRIFT AS er stiftet i 5057 Ørland. Selskapet skal drive med "kjøp, salg og montering av porter og vinduer samt virksomhet som naturlig faller inn under dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet". Daglig leder er Eskil Ratdal.

 • RATDAL EIENDOM AS er opprettet i 5057 Ørland og skal drive med "eie og forvalte fast eiendom og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak". Daglig leder er Eskil Ratdal.

 • ØRJAN JAKOBSEN er startet i 5057 Ørland. Selskapets formål er "jordbruksvirksomhet med produksjon av korn. Skogsdrift". Daglig leder er ikke oppgitt.

Osen

 • Ingen nyetableringer.

Konkurser:

Åfjord

 • Bobehandlingen er innstilt i RMA4 AS. Selskapet er slått konkurs og lagt til sletting.

 • Bobehandlingen er innstilt i RNJ1 AS. Selskapet er slått konkurs og lagt til sletting.

 • Bobehandlingen er innstilt i ROANSEGG AS. Selskapet er slått konkurs og lagt til sletting.

Indre Fosen

 • Ingen nye konkurser.

Ørland

 • Det er åpnet konkurs i GULDTEIG TROND VIKTOR.

Osen

 • Ingen nye konkurser.