Gründerskap er hovedtema når det årlige Trøndelagsmøtet starter på Hell torsdag, og blant annet skal ni nye gründerbedrifter presentere seg.

I et intervju med Klassekampen før jul advarte Qvam mot overdreven tro på nye gründere, og sa at Norge i stedet burde satse mer på teknologiutvikling mot mellomstore bedrifter.

- Den store verdiskapningen skjer faktisk i de større bedriftene, både når man ser på nye arbeidsplasser og avkastning til eierne, sa Qvam til avisen.

Til Adresseavisen sier Qvam at han opplever at det er litt lav forståelse for hva som er den store utfordringen for næringslivet.

- Hvis målet er å skape vekst i form av flere bedrifter og arbeidsplasser, så ligger ikke utfordringen å starte opp virksomhet, men i å bygge det opp til å bli stort, sier han.

Den opprinnelige steinkjerbyggen leder et industrikonsern med over 7700 ansatte, som for 200 år siden startet med å smi børseløp og sabler til norske militære styrker. Nå leverer bedriften høyteknologi til olje- og gassnæringen, skipsfart og forsvars- og romfartsindustri, med en årlig omsetning de siste årene på over 16 milliarder kroner.

- For mange forsvinner

Han sier at nordmenn er kreative og gode til å finne opp ting, men at vi er bedre på «hva enn hvordan»:

- Det er altfor mange fantastisk gründerbedrifter som blir kjøpt opp og forsvinner ut av Norge. Det er bra for dem, men det aller beste er om man klarer å vokse videre, sier han.

- Er ikke det fordi det ikke fins kapital i Norge å utvikle bedriftene videre?

- Det fins mye kapital, men vi har incentiver som gjør at mye av kapitalen investeres i for eksempel eiendom. Staten har også mye kapital, og de burde kunne bruke mer av den til å få frem industri, sier han, uten å ønske at staten skal eie mer av norsk næringsliv.

Qvam mener at staten bør legge til rette for at eksisterende industri kan bygge kompetanse og teste ut nye teknologier i det han kaller det neste «digitale bølgen», der blant annet tingene vi omgir oss med i stadig større grad vil bli knyttet opp mot internett.

Han sier at fenomener som «big data» (å hente lærdom fra enorme datamengder) og robotisering vil kreve enorm omstilling i den eksisterende industrien, men at det i altfor liten grad har vært blitt tema for debatt.

Toppindustrisenter

Kongsberg Gruppen har derfor lansert ideen om såkalte «toppindustrisenter», der også mindre bedrifter kan få testet ut teknologi uten å måtte gjøre store investeringer. Han sier at ideen er inspirert av idrettens toppidrettssenter.

- Vi valgte begrepet toppindustrisenter, fordi vi synes det passer med utfordringene vi har. Vi må se til idretten, der de tar lærdom fra en idrettsgren og overfører til andre, sier han.

Qvam sier at de har dannet et råd der blant andre NTNU, Sintef, Christian Michelsen Research, Forsvarets forskningsinstitutt og LO og NHO er med. Både Sintefs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv og NTNU-rektor Gunnar Bovim deltar i rådets arbeidsgruppe. Et slikt senter vil være et felles ansvar for næringslivet, men myndighetene må legge til rette, ifølge Kongsberg-sjefen.

- Toppindustrisenter skal koble sammen ulike fagmiljø som er veldig spredt i dag, og det skal være et fysisk senter som vil ha ansvar for å tiltrekke seg verdensledende kompetanse.

- Hvor bør et slikt senter ligge?

- Jeg ventet på det spørsmålet, humrer Qvam.

- Det er ikke noe vi har snakket om, men vi håper å unngå å havne i feller der dette blir en stor lokaliseringsdebatt. Men vi må selvsagt vurdere hvor det sitter kompetanse allerede, og det vil være rart om Trondheim ikke er en god kandidat, sier han.

Industrileder: Konsernsjef Walter Qvam i Kongsberg Gruppen vil sammen med blant annet Sintef og NTNU etablere et toppindustrisenter. Foto: Kristin Svorte