Sintef i Trondheim er en av organisasjonene som har satt i gang ekstra sikkerhetstiltak etter at Europa ble rammet av terroren. Men de holder fokuset på utlandet.

Fokus på ansatte

- Våre tiltak er knyttet til de folkene vi har på reise, forteller kommunikasjonsdirektør Petter Haugan.

- Vi har til enhver tid oversikt over hvor disse er, og hvor de bor når de er på reise. Vår beredskapsorganisasjon følger med på nyhetsbildet og holder seg oppdatert.

- Da terroren rammet Paris hadde vi to som var på jobb der. Vi fikk kontakt med de i løpet av natten og ga beskjed om at de måtte holde seg innendørs. I tillegg avlyste vi alle kommende reiser til Paris. Slike tiltak gjorde vi også da terrorberedskapen ble hevet til høyeste nivå i Brussel noen dager senere.

Haugan forteller at hjemme i Norge har ikke Sintef satt i gang noen ekstra tiltak, men at de har en løpende høy beredskap i forbindelse med sikkerheten.

Det samme sier Ida Munkeby, organisasjonsdirektør ved NTNU.

- Fokuset vårt er på våre studenter og ansatte i utlandet, forteller hun.

- Vi har ikke satt i gang noen ekstra tiltak her hjemme, utover de vi allerede har.

Asylstrømmen øker etterspørselen

En bransje som har merket endringer de siste årene er vekterbransjen. De har merket en økning i etterspørselen etter sikkerhetstjenester, men kobler ikke dette opp mot terrorangrepene.

- Vi har hatt en markant økning i etterspørselen etter sikkerhetstjenester de siste to-tre årene, men ser ikke det som en følge av terrortrusselen, forteller kommunikasjonssjef i NOKAS, Ådne Mauritzen.

- Offentlige etater og private bedrifter har et generelt ønske om bedre beredskap, blant annet i forbindelse med bevæpning av politiet, sier han.

Det som har gitt vekter- og sikkerhetsselskaper mer å gjøre den siste tiden er den økende andelen asylsøkere som kommer til landet.

- Vi har hatt særlig mye å gjøre etter at flyktningstrømmen fra Europa nådde Norge. Både når det gjelder fysiske vektertjenester og teknisk sikkerhet som alarmer og kameraovervåkning, men dette kommer ikke som en følge av terrortrusler.

- Vi har sett tendenser til økt etterspørsel etter konkrete hendelser. Etter angrepet mot Charlie Hebdo fikk vi henvendelser fra mediehus. Etter at Paris ble angrepet kom det henvendelser om rådgivning og ønsker om nye risikovurderinger, men man har ikke sett at det har blitt satt inn ekstra beredskap på de stedene man kanskje skulle forvente det.

Også Securitas forteller til Adresseavisen at de har hatt en generell økning, og at den er mest markant når myndighetene hever beredskapsnivået.

Oljebransjen er sikker nok

Mange frykter oljeriggene til Norge kan være aktuelle terrormål. På land kan kommunikasjonsdirektør i Statoil, Knut Rostad, fortelle at de ikke ønsker å gå i detalj på om de har økt sikkerheten den siste tiden, men at de fortløpende vurderer situasjonen.

- Det jeg kan si er veldig generelt. Vi registrerer løpende sikkerhetssituasjonen i Norge og andre steder i verden der vi har kontorer og anlegg, og så legger vi oss etter det. Vi treffer de tiltakene som vi mener er nødvendige, men kan av naturlige årsaker ikke kommentere detaljer, sier han når Adresseavisen ringer.

- Statoil har en løpende dialog med norske myndigheter om sikkerhetssituasjonen i landet. I tillegg til dette tar vi også våre egne vurderinger, og vi utfører egne analyser vi baserer sikkerhetstiltakene våre på.

Også informasjonssjef Maiken Ree i Norsk olje og gass, interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for oljeselskap og leverandørbedrifter, forteller at olje- og gassnæringen generelt har høy sikkerhet, og at det ikke er satt i gang tiltak etter konkrete hendelser utover det myndigheten anbefaler.

- Vi følger med på utviklingen i samfunnet, men anser samtidig sikkerheten som godt ivaretatt i vår industri, forteller hun.

- Vi representerer en næring som har et godt og høyt sikkerhetsnivå. Samtidig har vi kontakt med relevante myndigheter og følger deres råd om sikkerhetstiltak, avslutter hun.

Har du sett at Økonomiadressa er på Facebook? Følg oss her!

foto
Godt rustet: Informasjonssjef Maiken Ree i Norsk olje og gass forteller at olje- og gassnæringen generelt har høy sikkerhet. Foto: Pressefoto, Norsk olje og gass