På Sivakonferansen tirsdag kunngjorde næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at staten gir oppdrag til katapulter i Bergen, Ålesund og på Stord. Fra før er det i katapultordningen etablert sentre i Raufoss og Kristiansand/Grimstad.

Ved begge de to første tildelingsrundene har havbruksmiljøet på Frøya søkt om å få bli del av katapult-ordningen, men også denne gangen fikk Frøya-miljøet tommelen ned. Sintef sto i spissen for søknaden, der forskningsstiftelsen og næringslivet sto sammen for å etablere et nasjonalt laboratorium og testsenter for havbruksnæringen til Sistranda på Frøya.

Ser mot havet

Som planen også var for Frøya, skal alle de tre nye katapultene konsentrere seg om næringsvirksomhet i havet. Katapulten som skal etableres i Ålesund skal i følge en pressemelding være «et nasjonalt senter knyttet til bruken av simulering, digitale tvillinger og virtuell prototyping. Det er primært rettet mot havnæringene, men er relevant for hele den norske produksjonsindustrien», heter det i meldingen.

Katapultsenteret i Bergen skal teste nye løsninger innen petroleum, matproduksjon og fornybar energi. Katapulten på Stord skal være et nasjonalt senter innenfor ulike energisystemer, som blant annet battri, brenselceller og hybride systemer til havnæringene og relatert industri.

Tilbyr testing

Katapult-sentrene tilbyr spesialiserte testfasiliteter, kompetanse og nettverk. Målgruppen er først og fremst små og mellomstore bedrifter over hele landet.

Nærings- og fiskeridepartementet har bevilget 125 millioner kroner i Norsk katapult i 2018. I tillegg skal staten dele ut 55 millioner til videre utvikling av de to eksisterende katapultene. Ordningen ble etablert i 2017.