- Generelt sett ser vi at det er noe mer lus i havet i år enn det var i fjor, og vi ser også at den fisken som har lus har mer av det, sier Bjørn Olav Kvamme ved Havforskningsinstituttet.

I fremdriftsrapporten de har sendt til Mattilsynet kommer det frem at 99 av fisken de har undersøkt ved målepunktet på Agdenes hadde lus, og at 93 prosent av fisken hadde mer enn 0,1 lus per gram kroppsvekt.

Ved den andre målestasjonen, ved Asserøy på vestsiden av Fosenhalvøya, fant forskerne at 91 prosent av fisken hadde lus. Der var andelen med mer lus per gram enn grensen vesentlig lavere, helt nede på ni prosent, men forskerne påpeker at fisken her hadde høy snittvekt.

Små fisk tåler mindre

- Vi oppgir også antallet lus relativt til kroppsvekt ettersom en liten smolt på 15 gram tåler mye mindre enn større fisk. Studier har vist at om det er mer enn 0,1 lus per gram vil det gi en fysiologisk effekt på fisken, fortsetter Kvamme og legger til:

- Dataene er ikke ferdig analysert, men vi ser en tendens til at mer fisk kommer over den grensen enn det vi så i fjor.

I tillegg til de to målestasjonene ble også trål brukt ytterst i fjorden for å kontrollere lusemengden. Resultatet derfra er at 27 prosent av den kontrollerte fisken hadde lus. Seks prosent var over grensen på 0,1 lus per gram kroppsvekt.

- Resultatene stemmer med modellen vi bruker for å beregne mengden lus, sier Kvamme.

Havforskningsinstituttets predningsmodell for lus er basert på data fra tellingene oppdretterne gjennomfører.

Flere årsaker til økning

- Hva kommer økningen av?

- Det er en kombinasjon av hvor mye fisk som er samlet og hvor varmt det er. Jo større biomassen er, desto mer lus. Og jo høyere temperatur, desto mer lus. Fortsetter det sånn som nå kan vi få en utvikling fremover som er utfordrende, sier Kvamme og påpeker at dette også kan snu.

- Kommer det kald luft eller kaldt vann inn til fjorden vil selvfølgelig bildet bli et annet.

I tillegg til kontrollene ytterst i Trondheimsfjorden har instituttet også kontrollert andre områder lenger sør i landet.

Både i Rogaland, Sunnhordland, Hardanger, Nordhordland, Sogn og Fjordane og i Møre og Romsdal ble det funnet moderate til høye verdier for lakselus.

Undersøkelsen bruker Sørlandet som kontrollområde ettersom det der ikke er oppdrettsanlegg. Ved målestasjonene der ble det også funnet lus, men i små mengder. Ingen fisk hadde mer enn 0,1 lus per gram kroppsvekt.