Trøndersk bedrift får bot på 400 000 kroner for «svært alvorlige» sikkerhetsbrudd

foto