- Trønderske kommuner og den nye, felles fylkeskommunen Trøndelag kan tjene hundretalls millioner kroner, hvis oppdrettsnæringen ønsker å kjøpe veksten, sier stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp).

foto
Mer laks: Ifølge Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant og medlem i Stortingets finanskomité, vil kommunene i Trøndelag til sammen få 322 millioner kroner, dersom oppdrettsnæringen kjøper regjeringens forslag til produksjonsøkning.

Til kommunene

Stortinget har vedtatt et nytt system der kommuner og fylkeskommuner skal få størsteparten av inntektene når oppdrettere må betale for produksjonsøkning og nye konsesjoner. Frem til 2015 gikk konsesjonsavgiftene nesten utelukkende til staten. Konsesjonsavgiften skal settes inn i et havbruksfond. Nå har regjeringen sendt på høring et forslag om produksjonsvekst og hvor mye oppdretterne må betale for det.

322 millioner

Ifølge Sivert Bjørnstad kan Trøndelag fylkeskommune få 54 millioner kroner, mens de 14 kommunene i Trøndelag med oppdrettsvirksomhet til sammen kan få 322 millioner kroner. Aller mest kan gå til Frøya, inntil 73,6 millioner kroner. Hvor store inntekter kommunene vil få er avhengig av om oppdrettsnæringen ønsker å utnytte muligheten til å øke produksjonen. Forslaget fra regjeringen er sendt ut på høring.

Glad og kritisk

foto
Får penger: Amund Hellesø (Ap), ordfører i Vikna, er glad for utsikten til større inntekter, men vil ikke selge skinnet før bjørnen er skutt.

Ordfører i Vikna, Amund Hellesø (Ap) er glad for utsiktene til mer penger, men er likevel kritisk.

- I budsjettarbeidet i høst vil vi ikke ta hensyn til disse inntektene. Vi kan ikke selge skinnet før bjørnen er skutt. Aller helst ville jeg ønsket meg et mer forutsigbart og bærekraftig system for inntektsfordeling fra havbruk, sier Hellesø.