Siva skal administrere ordningen der staten skal hjelpe små og mellomstore bedrifter som har behov for laboratorier, testområder og demonstrasjonsanlegg som de på egen hånd ikke har muskler til å bygge. Ordningen skal hete Norsk katapult, og navnet er inspirert av tilsvarende sentre i Storbritannia.

Skal brukes av flere

- Poenget er å koble anvendt forskning med industriens behov, sier Espen Susegg, administrerende direktør i Siva, som skal styre ordningen. Siva er et av statens redskap for å fremme næringsutvikling. Fakta om Siva.

- Ulike bransjer skal kunne bruke de samme katapultsentrene, sier Kjerstin Spjøtvoll, innovasjonsdirektør i Siva.

Siva har ambisjon om at det i år skal etableres fra ett til tre katapultsentre. Rundt i landet er det mange næringshager, industriparker og aktører i grenselandet mellom forskning og næringsliv som har forventninger til at nettopp de skal få bygge en «katapult». På Sivakonferansen i Trondheim i dag skal Susegg og Spjøtvoll gjøre rede for kriteriene for å få bli et katapultsenter. Senteret skal kunne brukes av bedrifter over hele landet, ha tilgang til ekspertise og ressurser av høy kvalitet og skal samarbeide med forsknings- og utviklingsmiljøer.

- Norsk næringsliv består stort sett av småbedrifter. Det er først og fremst dem vi har i tankene, sier Spjøtvoll.

LES OGSÅ: Industrien jubler for katapult

Har press på seg

Siva har press på seg for at den første «katapulten» blir en suksess.

- Ja, det gjelder å lykkes med de første sentrene, bekrefter Susegg.

Næringsminister Monica Mæland har lagt Norsk katapult i regjeringens verktøykasse for næringsutvikling.

- Jeg pleier å sammenligne katapultsentrene med sløydsaler, som bedrifter og forskningsmiljøer kan bruke på deling. Ordningen skal bidra til at ideer kan utvikles raskere, rimeligere og bedre. Katapult vil gi bedriftene mulighet til å gjøre mer testing og utvikling i Norge, sier Monica Mæland.

50 millioner i år

I statsbudsjettet for 2017 har regjeringen bevilget 50 millioner kroner til ordningen med katapultsentre. Om det senere kommer penger for å bygge flere «katapulter», er delvis avhengig av om den eller de første blir en suksess.

LES OGSÅ: Dette er Storbritannias katapultsentre

Statens penger skal kunne brukes til tre ulike områder: Støtte til utstyr, utviklingsressurser og støtte til å bygge nytt eller oppgradere eksisterende bygg. Selv om flere bransjer skal kunne bruke de samme «katapultene», kan ikke ett senter tilby fasiliteter for alle formål. Dette er noen av områdene Siva ser for seg kan være innholdet i Norsk katapult: Industriell produksjon, robotisering, digitalisering, IT, reaktorer og laboratorier.

Staten er ikke alene

Staten er ikke alene om å bygge laboratorier og testområder for næringslivet. Det nystartede toppindustrisenteret, som har fått navnet Digital Norway, er resultat av en privat dugnad, og skal konsentrere seg om digital utvikling i næringslivet. I Trøndelag skal Digital Norway samarbeide med Proneo i Verdal Industripark.

I bokstavelig forstand er en katapult en kastemaskin der en kule av jern eller stein blir slynget ut via en svingarm. Som våpen i Middelalderen hadde katapulten en viss suksess. I den overførte betydningen, håper Siva og regjeringen at Norsk katapult skal bli mye mer vellykket enn den militære opprinnelsen.