Oslo: Om lag 124 000 personer var arbeidsledige i juni, viser de såkalte AKU-tallene som Statistisk sentralbyrå la fram onsdag.

Fra perioden februar-april til mai-juli har om lag 8.000 flere personer blitt ledige. Økningen er på 0,3 prosentpoeng.

Selv om flere personer er blitt ledige, har antallet sysselsatte økt med 11 000 fra mars til juni. Målt som andel av befolkningen mellom 15 og 74 år er økningen på 0,1 prosentpoeng.

- Ikke uventet

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) sier det ikke er uventet at ledigheten går opp, og at tallene er alvorlig for dem det gjelder, og for dem som mister jobben.

- For oss er det viktig å gjøre grep på det kortsiktige, men også tenke langsiktig i forhold til omstilling som kan trygge arbeidsplassene i framtiden.

Når regjeringen nå skal diskutere budsjett for neste år, sier Eriksson at det er viktig at man skaper mer arbeid, aktivitet og omstilling for å trygge eksisterende arbeidsplasser og samtidig omstille til nye framtidsrettede arbeidsplasser.

- Høyere en ventet

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets mener ledighetstallene var noe høyere enn ventet.

- Men det er ingen voldsom grunn til å hoppe i stolen likevel. Tallene viser økning i antallet som søker jobb, og det er fortsatt en viss økning i sysselsettingen, sier han til Dagens Næringsliv.

SSB påpeker at økningen i ledighetstallene er innenfor feilmarginen, men at de er i tråd med en stigende trend.