Kim Olav Johansen (35) er tillitsvalgt og klubbleder for El- og IT-ansatte ved Norske Skogs papirfabrikk på Skogn, en av Trøndelags største fabrikker.

Betent konflikt

Siden januar i år har det pågått en konflikt som av bedriften håndteres som en individuell strid om Johansen gjør sine plikter i henhold til arbeidsavtalen. Johansen selv, med støtte fra LO, landets største fagorganisasjon, mener derimot at konflikten handler om retten til å utøve fagforeningsarbeid.

– Handler om trakassering

– Dette handler om trakassering av tillitsvalgte. Det kommer vi til å protestere mot, uavhengig av hvordan denne saken utvikler seg, sier Eystein Garberg, leder i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

Fagforeningen er paraplyen over klubben ved Norske Skog, en bedriftsklubb som ledes av Kim Olav Johansen.

Kan bli avskjediget

Johansen forteller til Adresseavisen fredag ettermiddag at et drøftingsmøte fredag ikke endte med enighet.

– På møtet ble jeg varslet om at jeg kan bli oppsagt eller avskjediget, og at avgjørelsen vil komme i løpet av neste uke, sier Johansen.

Avskjedigelse er i arbeidslivet et trinn mer alvorlig enn oppsigelse.

– Vil bli tatt til domstolene

– Hvis jeg blir avskjediget eller oppsagt, vil bedriften bli stevnet for retten. Det vil aldri bli akseptert. Jeg opplever å få veldig bred støtte for dette fra mine kolleger, både fra medlemmer i egen klubb og fra andre fagorganiserte, sier Johansen.

Norske Skog vil ikke kommentere konflikten.

Konflikt: Norske Skogs avispapirfabrikk i Skogn ris av en konflikt mellom bedriftsledelse og tillitsvalgte i fagbevegelsen. Foto: Jens Petter søraa

– Jeg har vært motarbeidet

– Er det helt utelukket at trusselen fra bedriften skyldes at du ikke gjør jobben din?

– Ja, det er utelukket. I hele fjor hadde jeg permisjon fordi jeg jobbet i fagbevegelsen. Hele tiden siden jeg kom tilbake på jobb i januar i år, har jeg opplevd at bedriften har motarbeidet meg og har gjort arbeidsforholdene vanskelige, sier Johansen.

LES OGSÅ: 16 LO-ledere i Trøndelag: – Ja til levende industri

– Vi kan ikke ha det slik

Han legger til at han har jobbet ved Norske Skog i ti år, og at dette er første gang han opplever noe i nærheten av en slik konflikt.

– Dette fremstår dessverre som en prinsipiell konflikt. Vi kan ikke ha det slik i arbeidslivet, der forholdene skal være basert på et samarbeid mellom fagforeninger og bedrifter, sier Johansen.

– Ukultur

Eystein Garberg sier at konflikten om Johansens stilling har avdekket en ukultur ved Norske Skogs papirfabrikk på Fiborgtangen i Skogn i Levanger.

– Det er nokså spesielt når en tillitsvalgt blir truet med oppsigelse og kalles inn til drøftingsmøte med tre dagers varsel. Dette kan vi ikke finne oss i, sier Garberg.

Ifølge fagbevegelsens nyhetsnettsted Fri Fagbevegelse ble Kim Olav Johansen av bedriften satt opp i en skifttordning som i praksis gjorde det umulig for ham å ivareta rollen som tillitsvalgt i bedriften.

Klubbleder

Kim Olav Johansen er leder i bedriftsklubben for de organiserte i El og IT-forbundet ved papirfabrikken. El og IT-forbundet er et landsdekkende LO-forbund som organiserer ansatte blant annet i telekommunikasjon, energiforsyning, elektrofag og IT-bransjen.

El og IT-klubben ved Norske Skog Skogn har 27 medlemmer, mens Fellesforbundet, som også ligger under LO-paraplyen, har cirka 300 medlemmer ved papirfabrikken.

Før drøftingsmøtet fredag ble El og IT-klubben og de andre klubbene ved fabrikken orientert om konflikten.

Avispapir: Norske Skog Skogn er en av verdens største produsenter av avispapir. Foto: Terje Svaan

En av verdens største

Norske Skogs papirfabrikk i Skogn er en av verdens største produsenter av avispapir. Foruten i Norge, blir avispapir fra Skogn blant annet brukt i Storbritannia, der en rekke av de største avisene trykkes på avispapir fra fabrikken på Fiborgtangen.

– Kjenner oss ikke igjen

Bjørn Einar Ugedal, sjef ved papirfabrikken, sa før fredagens drøftingsmøte til Adresseavisen at bedriften ikke vil eller kan kommentere saken.

– Vi behandler den som en personalsak og vil ikke kommentere saken ytterligere, sa Ugedal.

Til Fri Fagbevegelse har Ugedal i februar uttalt at bedriften ikke kjenner seg igjen i fagforeningens fremstilling av saken. «Tillit og dialog mellom bedrift og ansatte er fundamentet i partssamarbeidet som den norske modellen bygger på. Dette er også prinsipper vi jobber etter hos oss ved Norske Skog Skogn», sa fabrikksjefen.