Trykking av færre aviser trekker ned resultatet

foto