Like etter påske solgte Heimdal Eiendomsmegling et rekkehus på Bromstad i Trondheim. Boligen hadde en prisantydning på 5 900 000 kroner, og ble til slutt solgt for 6 550 000 kroner.

Tall hentet ut av Heimdal Eiendomsmegling viser at det også i april var mest press på rekkehus og eneboliger. Mens eneboligen i snitt gikk 4,6 prosent over prisantydning i Trondheim, ble rekkehusene solgt i snitt for åtte prosent over prisantydning. Tallene for året er henholdsvis 6,5 prosent og sju prosent.

Rekkehuset på Bromstad gikk til slutt for elleve prosent over prisantydning.

– Mangel på familieboliger

Fagansvarlig og megler i Heimdal Eiendomsmegling, Marius Kvalvik, forteller at rekordmange meldte forkjøpsrett hos Tobb på boligen. 47 stykk meldte interesse før boligen var annonsert med pris, bilder og annen informasjon.

– Dette underbygger påstanden om at det er mangel på familieboliger på nåværende tidspunkt, sier Kvalvik, og legger til at 20 interessenter var på visning.

Rekkehuset har et bruksareal på 167 kvadratmeter og fire soverom. Ifølge Kvalvik er det også et hus med moderniseringsbehov.

Megler og fagansvarlig i Heimdal Eiendomsmegling, Marius Kvalvik. Foto: Heimdal Eiendomsmegling

– Vi ser fortsatt en lav tilbudsside og en høy etterspørsel i boligmarkedet i Trondheim. Vi opplever at de fleste er nærmest upåvirket av renteoppgangen vi hadde i mars, og at mange var godt forberedt på nettopp det, sier Kvalvik.

Han regner imidlertid med at boligmarkedet vil roe seg noe i tiden framover.

– I de siste par årene har boligprisveksten i Trondheim vært unormal høy. Selv om boligmarkedet antagelig vil roe seg noe framover, vil markedet fortsatt være bra. Forskjellen er at vi da vil gå inn i det som kan beskrives som et normalmarked med normale prisvekster, noe som er mer levedyktig over tid. Selv om det er uro i verdensøkonomien, går det bra med norsk økonomi. Så lenge lønna øker og inflasjonen er høy er ikke prisnedgang et tema.

Forble uendret

Tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene forble uendret i april. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent.

Trondheim har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenlignet med Stavanger (+0,7 prosent), og Oslo (+0,5 prosent), men sterkere enn Bergen (0,0 prosent).

De siste tolv månedene har boligprisene i Trondheim steget med 8,1 prosent, og har med det fremdeles en sterkere tolvmånedersvekst enn Stavanger (+6,4 prosent), Bergen (+6,4 prosent) og Oslo (+4,6 prosent).

I april er det solgt 450 boliger i Trondheim, som er 25,9 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021. Det er også lagt ut 25,1 prosent færre boliger i april i år, sammenlignet med april i fjor.

Medianboligen i Trondheim koster nå 3 590 700 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Tror på nedgang andre halvår

Leder strategi og analyse i Eiendomsmegler 1, Jan Håvard Valstad, beskriver boligmarkedet i Trondheim som «selgers marked» – hvor boligene selges raskt og i de fleste tilfeller til en god pris – særlig for familieboliger.

– I snitt har det kun gått 19 dager fra førsteannonsering til salg, og boliger i april har i gjennomsnitt gått til en pris på fem prosent over prisantydning, sier Valstad.

Leder strategi og analyse i Eiendomsmegler 1, Jan Håvard Valstad. Foto: Håvard Jensen

Han forklarer dette med at det legges ut for få brukte boliger til salg, sammenlignet med etterspørselen. Akkurat nå er det færre enn 400 brukte boliger til salgs i Trondheim.

Valstad forventer at vi ikke vil se noen prisvekst i månedene framover.

– Vi forventer at mye av årets boligprisvekst, som så langt i år er på hele 8,1 prosent, er tatt ut. Vi ser et fortsatt godt marked for de som skal selge frem mot sommeren, men ingen må bli overrasket om markedet blir tregere og prisene går litt tilbake i andre halvår i år. Samtidig er det viktig å si at Trondheim fortsatt vil være en attraktiv by å bo i for dem som skal jobbe eller studere her. Vi har tro på et fortsatt robust og godt boligmarked å kjøpe og selg i så lenge man har en lang horisont på å bo i regionen, sier Valstad.