Bedriften har kjøpt det tidligere Mesta-anlegget, som ligger vegg i vegg med gjenvinningsstasjon på Myran, like utenfor Bjugn sentrum.

Maskin og Fritidssenteret driver blant annet med salg og reparasjon av båter, traktorer, redskaper og campingvogner.

Planen er at verksteddriften, som i dag ligger i butikkens lokaler langs Emil Schanches gate i Bjugn sentrum, skal flyttes opp til Myran.

– Vi holder på å omstrukturere og verkstedsdrifta blir nå flyttet opp dit, sier daglig leder Richard Leikvang til Fosna-Folket stående i bedriftens butikklokaler.

Richard Leikvang er daglig leder i Maskin og fritidssenteret. Her i butikkens lokaler i Bjugn sentrum. Foto: Ola Bjerkevoll

– Så blir dette verkstedet bygget om til salgssenter. Da får vi traktorer, båter, atv'er og øvrig utstyr utstilt innendørs, sier han.

Logistikkutfordringer

Det vil da bli to separate avdelinger i samme selskap, og det vil nok kreve en strammere organisering, men Leikvang mener det vil øke effektiviteten på sikt.

– Nå står salgsutstyret her, sammen med traktorer som repareres. Det blir ganske uryddig, men nå får vi en helt annen struktur på det, sier Leikvang.

Lokalene til Maskin og Fritidssenteret i Bjugn. Foto: Ola Bjerkevoll

– Noen logistikkutfordringer vil det være med å ha salg og verksted på to forskjellige steder. Men bilbransjen har jo gjort det for mange år siden, men det er nytt i den bransjen vi holder på med, sier han.

Mekanikerne som skal bruke det verkstedet gleder seg til å komme i gang i det nye bygget. Fra venstre: Robert Johnsen (verksmester), Inge Furunes (mekaniker) og Ole Martin Sem (mekaniker). Foto: Ola Bjerkevoll

– Når er planen at dette skal være oppe og stå?

– Planen var 1. mars, så det er gjort klart til å flytte. Men så fikk vi en sykemelding så vi måtte rokkere om litt. Det er en voldsom arbeidsmengde så gutta springer og springer. Det er mulig vi får det til til våren, hvis ikke vil det være logisk å ta det etter sesongen, altså til høsten, sier Leikvang.

Lastebilverksted

I tillegg til et nytt verkstedlokale, skal de også utvide tilbudet verkstedet får.

– Innen en to års tid jobber vi med å bygge et fullskala lastebilverksted. Vi har også los på litt bemanning, så vi er i gang. Vi hadde planer om å få det opp i år, men tiden strekker ikke til. Vi er nødt til å få i orden landbruksverkstedet først, før vi gjør noe mer, sier Leikvang.

Der hvor bussene står er det tenkt at lastebilverkstedet skal ligge. Foto: Ola Bjerkevoll

De har signert kontrakt med Meca storbilverksted, og vil gå inn i den landsomspennende kjeden med lastebilverkstedet.

– Det er den eneste uavhengige lastebilkjeden i Norge og er merkenøytral. Der har vi alt fra veihjelp, til delesystem og verkstedopplegg. Det blir en full PKK-linje, som de kaller det, med EU-kontroll og slikt. Det blir et komplett verksted, og ingenting halvveis, sier Leikvang.

12 millioner

Han opplyser at kjøpet av bygget på Myran kommer på 12-13 millioner kroner.

– Vi ser for oss at innen vi er oppe og går med et komplett verkstedanlegg, må vi nok bruke like mye i tillegg, sier Leikvang.

Richard Leikvang, Ole Martin Sem, Robert Johnsen og Inge Furunes utenfor de nye verkstedlokalene. Foto: Ola Bjerkevoll

– Så en totalpris på 20-25 millioner et sted?

– Det går nok fort det, det tror jeg. Men det er tall vi ikke har ordentlig parameter på, det er gjort noen overslag og vi har regnet litt på det, sier han.

Han er naturlig nok optimistisk med tanke på fremtiden.

– Vi er langt fra i mål, men vi er på god vei, sier Richard Leikvang.