I en pressemelding til Fosna-Folket, skriver omstillingsprogrammet i Indre Fosen at behandling av byggesøknader har vært en stor kilde til frustrasjon for både næringsliv og privatpersoner i kommunen.

– Lang og til dels uforutsigbar behandlingstid gjorde det krevende for blant annet entreprenører og snekkere å få utført oppdragene sine. På det verste lå det over 400 søknader i kø. Behandlingstiden kunne være opp mot ni måneder, skriver de.

– Voldsom belastning

Sektorleder for næring og areal i Indre Fosen kommune, Tore Solli, forteller at situasjonen var uholdbar, og har forståelse for at folk ble frustrert.

– Det var også en voldsom belastning på medarbeiderne i kommunen, og vi opplevde at servicenivået stupte. Nå har vi satt inn en rekke tiltak som vi allerede ser god effekt av, sier han gledelig.

Nå har de nemlig satt inn flere tiltak. I pressemeldingen står det blant annet at de har økt bemanningen, gjort et kompetanseløft og fått bedre rutiner. På denne måten skal det bli enklere å få behandlet byggesøknader.

– Etter at tiltakene ble satt inn, har etterslepet av saker blitt redusert med 75 prosent og søknadene blir ekspedert raskere. Det er også igangsatt et klarspråkprosjekt for å forbedre kommunikasjonen med næringslivet og innbyggerne. Det samarbeides dessuten med andre kommuner om erfaringsutveksling og nettverksbygging.

foto
Leder for omstillingsprogrammet i Indre Fosen, Thomas Bergo. Foto: Jonas Olsen Withbro

– Helt nødvendig

Videre i pressemeldingen står det at kommunen har tatt et krafttak for å forbedre både tempo og kvalitet på søknadsprosessene gjennom omstillingsprogrammet. Første fase av «Næringsvennlig kommune», Innovasjon Norges verktøy for kommuner som ønsker å styrke sin rolle som tilrettelegger i lokalt næringsliv, ble gjennomført i 2021.

Ifølge leder for omstillingsprogrammet, Thomas Bergo, ble det der avdekket flere tiltak for å styrke tjenestetilbudet innen byggesak.

– Et effektivt og utviklingsorientert plan- og byggesakskontor er helt nødvendig for at Indre Fosen skal være en næringsvennlig kommune. Nå er vi i startgropa av neste fase av prosjektet, og da skal vi bidra til å ytterligere løfte de kommunale tjenestene inn mot næringslivet, sier Bergo.

Flere ansatte

I pressemeldingen er Solli tydelig på at plan- og byggesakskontoret primært skal være en servicefunksjon, ikke et kontrollorgan. Samtidig skal kommunens rolle som plan- og bygningsmyndighet ivaretas på en ryddig og god måte.

Selv om tiltakene har begynt å gi effekt, er det fortsatt en del arbeid som gjenstår, forteller han.

– Vi har identifisert flere flaskehalser som vi nå jobber systematisk med å fjerne. Det er viktig for oss å kunne tilby kompetanse og veiledning i søknadsprosessene. Derfor har vi brukt mye tid på kompetanseutvikling og rekruttering, sier Solli.

Da problemene tårnet seg opp, var det i perioder kun én ansatt ved byggesakskontoret, ifølge pressemeldingen. Nå er situasjonen en helt annen, med bemanning på opp mot tre personer.

– All ære til de ansatte på byggesakskontoret, de har gjort en fantastisk jobb under svært utfordrende rammebetingelser. Vi har gått gjennom alle områder av plan- og byggesakskontoret og strukturert tjenestene på en ny måte. Målet er å utvikle forvaltningspraksisen til kommunen, yte god service og skape god samhandling i byggeprosesser, sier han.