Arbeidsledigheten øker kraftig i Trøndelag - ber om nye støtteordninger