De som bestilte reisen sin før avgiften ble innført 1. juni, ble ikke belastet for avgiften ved bestilling. Norwegian la opp til å trekke ekstrabeløpet rett fra kundenes betalingskort, men da ble det bråk, og etter en dialog med Forbrukerombudet gikk selskapet vekk fra denne løsningen. I stedet ber selskapet kundene samtykke til ekstratrekket, ellers venter en faktura i posten.

Men én gruppe slipper unna. De som har kjøpt billetter gjennom et mellomledd, for eksempel et reisebyrå, blir ikke etterfakturert, skriver Finansavisen. Dermed slipper flere tusen å betale avgiften.

En av grunnene til at byråkunder og direktekunder ikke behandles likt, er ifølge selskapet kostnadene forbundet med å hente inn ekstrabeløpet.

- Flere reisebyråer krevde kompensasjon for å kreve inn avgiften fra sine kunder, noen opp mot 200 kroner. Da sier det seg selv at vinningen går opp i spinningen, sier Norwegians kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik til avisen.