– Det ryr på med henvendelser. Mange privatpersoner tar kontakt og sier at de vurderer å leie ut bolig til Forsvarsbygg i stedet for å selge. Det har vært voldsomt mange henvendelser, sier prosjektsjef Lars Tetlie i Forsvarsbyggs avdeling for prosjekt og utvikling.

Onsdag holdt Forsvarsbygg og Ørland kommune informasjonsmøte om utleie av boliger til Forsvarsbygg.

Fosna-Folket har tidligere skrevet at den statlige etaten ønsker å leie nær 100 boenheter i 20 år for å dekke deler av langtidsbehovet for boliger til forsvarsansatte rundt Ørland flystasjon.

Leier i dag

Forsvaret har et stort og økende behov for boliger til sine ansatte de nærmeste årene. Det forventede behovet er rundt 160 flere boliger på plass innen 2025, tidspunktet da Ørland flystasjon skal være fullt operative som F-35 base med alle de nye kampflyene.

Forsvarsbygg har en rekke egeneide forsvarsboliger i dag, og leier også boliger i det private markedet på korttidskontrakter på inntil 10 år.

– Vi har fått fullmakt fra Forsvarsdepartementet til å inngå kortsiktige leieavtaler til 2032, sier Tetlie.

Det er denne typen kontrakter en rekke privatpersoner har tatt kontakt med Forsvarsbygg med interesse om.

Uoppsigelige

Leiekontraktene på kort sikt har en gjensidig oppsigelsestid, siden behovene til huseier og Forsvaret kan endre seg.

For de 95 enhetene Forsvarsbygg ønsker å leie i 20 år med en opsjon for forlengelse, er planen at man har en uoppsigelig kontrakt.

– Det ble prøvd i etablering av forsvarsboliger rundt Evenes flystasjon og utbyggingen der. Sikkerheten for tilbyderne ble mye bedre, som førte til langt lavere priser i tilbudene, sier Tetlie.

Må gjøre vedlikeholdet

Forsvarsbygg har satt en minstegrense på at de som ønsker å leie ut på lang sikt må tilby minst fire boliger så de slipper å administrere for mange kontrakter.

Alle detaljene for utformingen av avtaler er ikke ferdige enda. Forsvarsbyggs advokater jobber med området. Et detaljert konkurransegrunnlag med hvordan Forsvarsbygg skal vurdere ulike tilbud om langtidsleie opp mot hverandre er også under arbeid.

Deler av de oppmøtte på informasjonsmøtet onsdag. Foto: Jakob Ellingsen

– Langtidsleie er ikke noe vi har erfaring med fra før, sier Tetlie.

Forsvarsbygg ser for seg at utleier står for snøbrøyting, gressklipping og annet ytre og indre vedlikehold.

– På den måten konkurrerer vi som en offentlig aktør ikke med private som kan løse denne typen oppgaver, forklarer Tetlie.

Fullt hus

Stolene satt frem i Backbox i Ørland kultursenter var fulle av rundt 40 tilhørere under møtet. En rekke entreprenørbedrifter, eiendomsutviklere og utleiere i markedet i Ørland kommune var til stede.

Tilhørerne stilte en rekke spørsmål om ulike aspekter ved langtidsutleien og hva kontraktene vil inneholde. Flere ga uttrykk for at det er avgjørende for hvor attraktivt det vil være for dem å konkurrere om oppdragene.

Forsvarsbygg ønsker at interessenter melder seg innen 21. mars.

– Vi vil vurdere eksisterende boliger først. Det er gripbart og vi skal se på de prosjektene rundt månedsskiftet. Så skal vi vurdere planlagte prosjekter, opplyser Tetlie.

Et fullstendig konkurransegrunnlag sendes ut før en anskaffelse gjøres.

– Vi vil sende en anbefaling til Forsvarsdepartementet. Dersom vi får fullmakt til å sette i gang med langtidsleie, vil vi starte prosessen mot kontraktsinngåelse, sier Tetlie.

– Stor mulighet for næringslivet

Tetlie viste til at både Ørland kommune og Forsvaret ønsker bo- og blilyst. Han sier at det er en oppfatning om at utskiftningen i personell på flystasjonen har vært litt høyere enn ønskelig.

– Dette er en stor mulighet for det lokale næringslivet. Rundt Evenes så vi voldsom interesse. Det er også viktig at prosjektene er gjennomførbare, sier Tetle.

Fra venstre: Kommunalsjef Thomas Engen, kommunedirektør Marit Knutshaug Ervik og byggesaksbehandler Arne Nordgård, alle i Ørland kommune. Foto: Jakob Ellingsen

– Vi er avhengig av det gode samarbeidet med Forsvarsbygg. Ørland kommune ønsker ikke bare at folk kommer inn i forsvarsboliger, men er opptatt av at folk så kjøper rekkehus, leiligheter og liknende. Det handler om å få folk inn i Ørland kommune, sa kommunalsjef Thomas Engen til resten av møtet.

Han ba næringslivet som vurderer å bygge ut nye prosjekter om å tenke på byggesaksprosessen.

– Vi ser at kommunen må rigge oss så dere kan kjøpe tomter, eller få regulert egne tomter på plass i tide for å få bygget prosjekter til langtidsleie, sa Engen.

Han understreket at god planlegging og ikke bruk av unntaksbestemmelser og dispensasjoner, er avgjørende for en ryddig prosess.

– Vi skal svare ut raskt det vi kan svare ut raskt, sa Engen.

Mange områder klare

Eiendomsutvikler i Ørland kommune, Tore Sem, sa at det er en rekke ulike kommunale boligtomter som er ferdig regulerte der man kan skaffe areal for å bygge hus med plass til minstekravet på minst fire enheter.

Eiendomsutvikler i Ørland kommune, Tore Sem under møtet. Foto: Jakob Ellingsen

Han understreket at det også er en rekke slike tomter i det private tomtemarkedet i kommunen. Dermed trenger man ikke å eie tomt i dag for å kunne konkurrere om å stille hus til Forsvarsbygg i denne runden.

Sem trakk frem følgende kommunale boligområder som aktuelle:

  • Fauskan

  • Prosjektet med flytting av vernede boliger til Brekstad

  • Karlestrand Vest

  • Kleivan

  • Mebostad

  • Ottersbo IV

  • Rabben/Oksvoll

  • Utstrand boligfelt/Uthaug

– Det er bare å ta kontakt om man ønsker mer informasjon om konkrete prosjekter, sa Tore Sem i møtet.