Rita Ottervik satte endelig punktum for storhalldebatten

foto