Tirsdag kunngjør Trøndelag fylkeskommune at den inngår kontrakter med fem grupper som skal demonstrere at det er mulig å bygge utslippsfrie hurtigbåter som går i hastigheter over 30 knop. Direktør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune, Erlend Solem, kunngjør beslutningen på en konferanse i Oslo i dag.

Hvis prosjektet lykkes, vil det kutte klimautslipp her i landet, men kan også bli et fylkeskommunalt puff for ny norsk næringsvirksomhet.

Tidligere i vinter ble det klart at det er teknisk mulig å la hurtigbåter gå på hydrogen i Trøndelag.

Eksporteventyr

- I tillegg til Trøndelag, er ti andre fylkeskommuner partnere i prosjektet. Potensialet er stort for at norsk maritim industri kan lansere en ny form for kysttransport. Dette vil kunne eksporteres til verden rundt oss. Næringslivet har tatt utfordringen på en måte som viser at vi har en maritim industri i verdenseliten, sier Solem.

Store utslipp

Hurtigbåter bruker langt mer drivstoff enn ferjer. Faktisk er det ingen andre former for kollektivtransport som slippes ut mer CO2 per passasjer enn hurtigbåter. Derfor er det store klimautslipp som ligger i potten når Trøndelag går foran og vil gjøre hurtigbåter grønne. De fem hurtigbåtene i tidligere Sør-Trøndelag fylkeskommune har til sammenligning like store CO2-utslipp som alle fylkets busser til sammen.

Langs hele kysten bygges det intenst for å sjøsette flere utslippsfrie ferjer. Også for ferjer er det fylkeskommunene som går foran og stiller krav om nullutslipp. Det er flere grunner til at det er vanskeligere å lage klimavennlige hurtigbåter enn ferjer. En av årsakene er at hurtigbåter har langt høyere fart og går over lange distanser. Elektriske batterier passer godt for ferjer, fordi farten er lav og de kan lade ofte etter relativt korte fjordkryssinger.

Ti fylker

Utviklingskontraktene blir inngått kun med Trøndelag, men alle fylkeskommunene som deltar i prosjektet får tilgang til resultatene og kan bruke dem i kommende anbud for hurtigbåt. Prosjektet får økonomisk støtte fra staten.

Målet er at de fem gruppene, eller konsortiene, som får utviklingskontrakter til sommeren neste år skal presentere sine løsninger for hurtigbåter som ikke slipper ut CO2. Kontraktene er teknologinøytrale, men i praksis vil fremdriften for neste generasjon hurtigbåter være basert på enten elektriske batterier eller hydrogen. I tillegg til klimanøytralt drivstoff, skal de nye hurtigbåtene også ha løsninger som reduserer energiforbruket.

Utslippsfri: Slik kan en hydrogendrevet hurtigbåt bli seende ut, hvis Brødrene Aa vinner frem med sitt konsept for utslippsfri og hurtiggående persontransport langs kysten.

Fem grupper

Disse fem virksomhetene står i spissen for hver sin gruppe som har inngått utviklingskontrakt med Trøndelag fylkeskommune:

Brødrene Aa, som er et båtbyggeri i Hyen i Sogn og Fjordane. Båtbyggeriet har flere ganger utmerket seg med innovative produkter for båter og undersjøiske konstruksjoner. De siste årene har bedriften spesialisert seg på å bygge hurtiggående båter i karbonfiber.

Rødne Trafikk med hovedkontor i Stavanger er et hurtigbåtrederi som driver båttjenester for flere offentlige virksomheter på Vestlandet.

Transportutvikling i Narvik er et konsulent- og rådgivingsselskap innen transport og logistikk.

Selfa Arctic er en trondheimsbedrift som har spesialisert seg på mindre elektriske fartøy. Selfa har blant annet bygd verdens første elektriske fiskesjark og en elektrisk arbeidsbåt til oppdrettsselskapet Salmar.

NTNU Technology Transfer og Flying Foil er et kompaniskap mellom NTNUs virksomhet for å kommersialisere oppfinnelser (Technology Transfer) og en bedrift (Flying Foil) som prøver å kommersialisere et nytt og svært energigjerrig skipsdesign. Flying Foil springer ut av NTNUs institutt for Marin Teknikk.

Elektrisk: Rødne Commuter ser for seg at en elektrisk hydrofoil kan se slik ut. Rødne leder én av de fem gruppene som har fått utviklingskontrakter med Trøndelag fylkeskommune for utslippsfrie hurtigbåter.

Først i verden

Til sammen deltar et 20-talls bedrifter i de fem gruppene. Trøndelag fylkeskommunen opplyser i en pressemelding at verft, rederier, design- og teknologimiljø er representert i gruppene.

- Målet er at verdens første utslippsfrie hurtigbåt skal kunne lanseres tidlig på 2020-tallet. Med dagens tildeling er det stor sannsynlighet for at den vil være utviklet med norsk kompetanse og teknologi, sier Lars Fabricius, leder for det fylkeskommunale prosjektet for utslippsfrie hurtigbåter.