Fabrikken på Støren venter en betydelig nedgang i nye bestillinger fremover, og har startet en prosess med oppsigelser av ansatte. Bedriften eies av trondheimsmilliardæren Francis Hays Norinvest-konsern, og har 16 ansatte. Fem av dem har fått varsel om oppsigelse.

Fagforeningen Fellesforbundet avdeling 12 har to av de oppsagte arbeiderne som medlemmer, og reagerer kraftig på måten nedbemanningen skjer. Bakgrunnen er at Norservice Interiør for tiden har en stor kontrakt om levering av møbler til studentbyen på Moholt.

Fellesforbundet opplyser at det normalt er montører fra fabrikken som drar ut og monterer møblene.

– Usaklig oppsigelse

På Moholt har monteringen blitt gjort av utenlandske arbeidere fra Norinvest Drift, som også eies av Hay, og et svensk selskap som Norinvest Drift har inngått avtale med.

– De sier opp folk, samtidig som de leier inn andre til å gjøre en jobb som oppsagte kunne gjort. Det er alvorlig. Vi mener det er en usaklig oppsigelse, som vi ikke kommer til å godta, sier Erling Weydahl i Fellesforbundet.

Organisasjonsarbeider Erling Weydahl i Fellesforbundet avdeling 12 Foto: Morten Antonsen

Det ene Fellesforbunds-medlemmet som er sagt opp, er montør. Det andre har jobbet med å montere møbler på fabrikken.

– Med en dags opplæring kunne hun fint ha gjort monteringsjobben på Moholt også, sier Weydahl.

Daglig leder Øyvind Gartland i Norinvest er uenig i dette.

– Utemontering er ikke noe fabrikken har drevet med tidligere, kun ved noen få anledninger, uten at man har lyktes med å få til dette på fabrikken. Man er derfor avhengig av å leie inn håndverkere med riktig erfaring og kompetanse til de forskjellige typer montering og installasjonsoppdrag. Vi mener også at det er mer bærekraftig å benytte lokale montører, skriver Gartland i en e-post til Adresseavisen/MN24.

Møte mandag

Mandag skal det være et forhandlingsmøte mellom Fellesforbundet og ledelsen i Norservice Interiør.

– Der kommer vi til å protestere på oppsigelsene. Vi kommer til å kreve at de trekker oppsigelsene av de to medlemmene våre, sier Weydahl.

– Vi har hatt en nøye prosess med tillitsvalgte forut for nedbemanningen, og opplever at det har gått ryddig for seg. Vi skal ha møte med Fellesforbundet nå på mandag for å høre deres mening. Oppsigelser er aldri noe man ønsker, men er slike skritt man av og til blir tvunget å gå til, skriver Gartland.

Trondheimsmilliardæren Francis Hay eier næringseiendommer, boliger og hoteller i Norinvest-konsernet. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Glen Musk

Fabrikken på Støren var tidligere eid av arbeidstreningsbedriften Norservice i Trondheim, men ble i 2018 solgt til Hays Norinvest, som eier kontorer, boliger og hoteller i og rundt Trondheim.

I 2018 ble Hay siktet for bedrageri, regnskapsovertredelse og brudd på arbeidsmiljøloven, men i fjor henla statsadvokaten i Trøndelag saken for andre gang, etter bevisets stilling.

Motering stoppet

Norservice Interiør fikk i september i fjor kontrakten med entreprenøren Backe Trondheim, om å levere møbler til 513 studenthybler på Moholt, forteller administrerende direktør Terje Broli i Backe Trondheim.

– Det var de som hadde det mest komplette tilbudet av dem vi forespurte. Vi betraktet til å begynne med Norservice Interiør som en del av Norservice-konsernet, sier Broli.

Backe Trondheim er hovedentreprenør på rehabiliteringen av studentboligene, som eies av Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik Ålesund og Trondheim.

Norservice Interiør begynte å montere møblene på plassen 31. januar i år. Broli forteller at monteringen nå er stoppet, og at de har spurt Norservice Interiør om mer informasjon om hvem som monterer.

– Vi har initiert en seriøsitetskontroll. Vi har ikke fått de opplysningene vi har bedt om fra Norservice Interiør ennå. De har lovt at de kommer neste uke, sa Broli før helga.

– Hindre sosial dumping

Seriøsitetskontroll er et hms-tiltak som byggherrer og store entreprenører bruker, hvor de sjekker at arbeidskontrakter, lønn og arbeidsvilkår er i orden.

– Det viktige med en seriøsitetskontroll er å sikre arbeidstakere sine rettigheter og hindre sosial dumping, sier Broli.

Han viser til at arbeidsgiver er ansvarlig for å yte lønns- og arbeidsvilkår etter kravene i Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for fagområdet.

– Inntil videre avventer vi, og vi har bedt Norservice komme med en plan for hvordan de skal fullføre kontrakten sin, sier Broli.

– Kun én underleverandør

Han forteller at Norservice Interiør ifølge kontrakten kan bruke kun ett ledd med underleverandører til å montere møblene.

– Dette er et ledd i våre seriøsitetsbestemmelser og samsvarer også med krav fra de fleste seriøse byggherrer, sier Broli.

Han viser til at de kan bruke ansatte fra for eksempel Norinvest Drift hvis arbeidstakernes rettigheter er sikret, men ikke fra nok en underleverandør leid inn via Norinvest Drift.

– Det er en del av våre standard kontraktsbestemmelser, og det ble også tydeliggjort i avklaringsmøte forut for kontraktsinngåelse, sier Broli.

– I strid med kontrakten

Etter tips fra Fellesforbundet begynte Backe Trondheim å sjekke hvor de som monterte møblene på Moholt var ansatt.

– Vi har hatt gode møter på byggeplassen med Fellesforbundet, Uropatruljen og to montører som var her fra Norinvest Drift. Det ser ut som om de i strid med kontrakten med oss har introdusert ett ledd til, sier Broli.

Han viser til at en av arbeiderne hadde hms-kort som viser at han er ansatt i Norinvest Drift, men at montøren selv sier at han er ansatt i et svenskeid selskap.

Arbeidsgivere må sørge for at arbeidstakere på bygge- og anleggsplasser har et hms-kort, som identifiserer dem og hvilken virksomhet de jobber for. Kortet ble innført for å få bedre kontrollen med hvem som er på byggeplasser, hvem de jobber for og øke sikkerheten.

Gartland i Norinvest opplyser at HMS-kortet til en svensk arbeider ble utstedt ved en feil på Norinvest Drift, og at det skulle vært utstedt på den svenske montørens enkeltpersonforetak.

Gartland har ikke kommentert opplysningene fra Backe om at de kan ha brutt kontraktsvilkårene, ved å bruke montører fra en underleverandør for mye.

– Kommunen lite næringsvennlig

Det er Midtre Gauldal kommune som eier tomta møbelfabrikken står på, og Norservice leier den av kommunen via en festekontrakt. Festeavgiften er 200 kroner per år. Kontrakten går ut 30. juni 2023.

Gartland skriver at de vil stenge den 40 år gamle fabrikken hvis de ikke får kjøpe tomta.

– Det betyr slutten for den tradisjonsrike fabrikken og arbeidsplassene på Støren. Vi har som ansvarlig eiere forsøkt i lang tid å komme til enighet med kommunen om å kjøpe eiendommen, men vi opplever kommunen som lite næringsvennlig, og den har ikke vist noen interesse for samarbeid eller ønske om å bidra til å beholde arbeidsplassene på Støren. Det er også utfordringer som følge av betydelig økning i råvarepriser og redusert ordretilgang, skriver Gartland.

Kommunedirektør Alf-Petter Tennfjord sier Midtre Gauldal kommune ikke kjenner seg igjen i Gartlands karakteristikk.

– I to år har kommunens posisjon og argumenter vært kjent for Norservice. Kommunen har lyttet og strukket seg for å imøtekomme Norservice. Næringsreal er verdier som kommunen forvalter på vegne av innbyggerne, og vilkårene som er satt av formannskapet i dette tilfellet er i samsvar med markedet, sier Tenfjord.