– Det er en fantastisk flott eiendom, som mange har et forhold til, og det er mange som ønsker å jobbe og bo her.

Det sier administrerende direktør Roar Munkhaugen i Heimdal Bolig. Selskapet er én av tre kjøpere av Ladejarlen. Kjøpergruppa består i tillegg av Dora Holding og Fredensborg Bolig. De skal eie én tredel hver.

Fra venstre: Roar Munkhaugen i Heimdal Bolig, Geir Halmøy i Dora Holding og Petter Nedregotten i Fredensborg Bolig. Bak: Kent Roger Tangvik (til venstre) og Joar Kjeldseth Eiendomsmegler 1 Midt-Norge Næringsmegling. Foto: rune petter ness

Ladejarlen samlet de maritime videregående skolene under ett tak da den ble åpnet 1964. Byggene som er på nesten 17 000 kvadratmeter, har stått tomme siden 2017. Verken Trondheim kommune eller fylkeskommunen ønsker å bruke Ladejarlen til skole eller andre formål.

Fylkeskommunen la derfor den nesten 23 000 kvadratmeter store eiendommen ut for salg i mars. Åtte budgivere la inn bud.

– Kostbart

Leder Joar Kjeldseth i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge Næringsmegling forteller at det var klart før påske hvem som hadde det høyeste budet.

– Fire budgivere var med på oppløpssiden, sier Kjeldseth.

Leder Joar Kjeldseth i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge Næringsmegling Foto: rune petter ness

Salget ble godkjent av politikerne i fylkesutvalget onsdag denne uka.

Eiendommen var ikke annonsert med prisantydning, og prisen endte på 315 millioner kroner.

– Det er kostbart, sier Munkhaugen.

– Det er bra kjøpesummen kommer innbyggerne og fylket til gode, sier administrerende direktør Geir Halmøy i Dora Holding.

Adm. dir. Geir Halmøy i Dora Holding Foto: rune petter ness

Bygge- og eiendomssjef Rune Venås i Trøndelag fylkeskommune er fornøyd med at det var stor interesse Ladejarlen.

– Kjøpergrupperingen har alle forutsetninger for at videre drift og utvikling av eiendommen ivaretas på en god måte, sier Venås i en pressemelding.

Kjøpergruppen overtar Ladejarlen til høsten. Det er foreløpig ikke klart hva eiendommen skal brukes til fra den er overtatt og frem til den er omregulert om noen år. Den skal forvaltes av Dora Eiendom i denne perioden.

– Kan bli servering

Fylkeskommunen varslet i 2019 en ny reguleringsprosess for Ladejarlen, og planla å rive dagens bygninger og selge til boligbygging. Det førte til en stor debatt om vern, og det kom flere forslag til alternativ bruk. Det er ikke gjort formelle vedtak om vern av bygningene, men i desember 2020 vedtok bystyret at det «ikke er akseptabelt å rive hele anlegget».

– Beliggenheten er helt fantastisk, sier Roar Munkhaugen om Ladejarlen. Foto: rune petter ness

Kjøperne skal etter hvert starte arbeidet med å omregulere, og de sier det skal bli både boliger, næring og utadrettet virksomhet på Ladejarlen.

– Det blir en lang prosess frem til bygging, hvor vi skal bruke god tid og involvere naboer og andre aktører, sier Halmøy.

– Vi skal ha et godt samarbeid med arkitekter, byplan og politikere, sier Munkhaugen, som legger til at flere har meldt interesse for å drive virksomhet på Ladejarlen.

– Det er kontorer, teknologibedrifter og utadrettet virksomhet.

– Med denne utsikten er det ikke usannsynlig med et serveringssted her, sier Halmøy.

Roar Munkhaugen ved en av Ladejarlens unike trapper. Foto: rune petter ness

Leie før eie

Byantikvar Mette Bye i Trondheim sa da Ladejarlen ble lagt ut for salg at det meste av byggene bør bevares, fordi den tidligere skolen er viktig arkitektur og kulturhistorie for byen. I et notat laget i forbindelse med salget, påpeker byantikvaren også at man ikke kan forvente å bygge vesentlig høyere enn dagens bygg, av hensyn til naboer og fjernvirkning.

– Vi starter prosessen med at alle får si sitt om det. Det viktigste er at vi i fellesskap får til et godt prosjekt, som også er bra for innbyggerne i Trondheim, sier Munkhaugen.

– Det er bygd for skolebruk, med lange ganger og små klasserom. Denne bygningsmassen har ikke det offentlige behov for lenger. Vi må derfor få til gode prosesser med politikerne og byplan, sier Halmøy.

Petter Nedregotten er regionsjef for Trondheim i Fredensborg Bolig Foto: rune petter ness

Kjøperne kan foreløpig ikke si hvor mange boliger de regner med å bygge på Ladejarlen, forteller Petter Nedregotten, som er regionsjef for Trondheim i Fredensborg Bolig.

– Det er for tidlig. Det blir en miks av at noe av bygningsmassen konverteres til bolig og næring, og det nye blir en miks av bolig og næring. Vi starter med blanke ark for at det skal blir så bra som mulig, sier Nedregotten.

På Ladejarlen får boligkjøperne utsikt til Munkholmen. Foto: rune petter ness

Kjøperne vil ha et mangfold av boliger.

– Det må inneholde alle typer boformer og de fleste leilighetsstørrelser. Det må være mulighet for sosiale boformer, som for eksempel leie til eie, og selveiere, sier Munkhaugen.

– Vi vil også hjelpe dem som ikke kommer seg inn på boligmarkedet med leie til eie. Det har vi gode erfaringer med, sier Nedregotten.

LES OGSÅ: - Den største barrieren her, er E6. Det er et stort problem

Trasformerer Nyhavna

Kjøperne er allerede involvert flere boligutbygginger i nabolaget til Ladejarlen ved Nyhavna. Heimdal Bolig bygger ut Øvre Nyhavna, og er medeier i den kommende utbyggingen ved E.C. Dahls Bryggeri. Dora og Fredensborg Bolig skal sammen utvikle eiendommene Jarleveien 12 og Fridheimveien 1–3 til både boliger og næringsvirksomhet.

– Vi skal sammen med naboer og andre eiendomsutviklere ved bassenget på Nyhavna transformere området til en ny bydel, med både næringsvirksomhet og boliger, sier Halmøy.

Adm. dir. Roar Munkhaugen i Heimdal Bolig Foto: rune petter ness

Omreguleringen av Ladejarlen vil ta tid.

– Tradisjonelt tar en slik regulering tre år, men her tror jeg det vil ta lengre tid. Det er et stort ønske om å få til noe bra, sier Munkhaugen.

Dora Holding eier en rekke eiendommer på Nyhavna og opp mot Lade, mest kjent er den tidligere ubåtbunkeren Dora 1. Største eier i Dora er Reitan Eiendom med 32 prosent.

Heimdal Bolig er Trondheims største boligbygger, og eies av Roar Munkhaugen med 80 prosent og Børge Aunaas med 20 prosent. Sammen med blant andre Fredensborg Bolig er selskapet også medeier i den kommende boligutbyggingen på Brøset, hvor det rettspsykiatriske sykehuset tidligere lå.

Fredensborg Bolig eies av Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud. Fredensborg-konsernet eier og forvalter rundt 150 000 utleieleiligheter 330 europeisk byer, og er en landsdekkende boligbygger med 10 000 boliger under utvikling, salg og oppføring. Fredensborg eier også 42,5 prosent av boligbyggeren Nordr.