Therese Log Bergjord (52) har vært sjef på ulike nivåer i 25 år. I mange år jobbet hun i ConocoPhillips. Før toppsjefen i Nutreco, Knut Nesse, ringte til henne i fjor og overtalte henne til å søke Skretting-jobben, ledet hun den nordiske virksomheten til Compass Group, et selskap som driver innen mat og supporttjenester både offshore og på land, skriver Stavanger Aftenblad.

– Er det sant at man som kvinne må være dobbelt så flink som en mann for å nå toppen?

– Slett ikke! Det er en myte. Arbeidsgiverne legger utrolig godt tilrette for at vi kvinner skal bli sjefer. Dette er kvinnenes egen feil, de vil ikke. Jeg var omtrent alene for 25 år siden, og det er jeg fortsatt. Jeg skulle ønske det var annerledes.

– Hvorfor? Er kvinner bedre ledere enn menn?

– Nei, vi er vel like gode, men på forskjellige måter?

– Hvordan?

– Nei, jeg vil ikke generalisere her, vi er så forskjellige som individer. Men for min egen del har det vært helt avgjørende å ha en partner som er enig i mine prioriteringer, og som tar mesteparten av belastningen hjemme.

Log Bergjord er gift med Odd Geir Bergjord. Sammen har de en datter på 18 år.

– Odd Geir har en fin stilling i Statoil. Vi har vært gift i over 20 år. For meg har det vært fantastisk å slippe å bekymre meg om de hjemme har det godt når jeg har prioritert jobbene mine så høyt.

Til Skretting igjen

Therese Log Bergjord ble ny administrerende direktør i Skretting, Nutrecos divisjon for akvakultur, i fjor høst. Fra Hillevåg i Stavanger styrer hun den globale havbruksaktiviteten til det nederlandske kjempeselskapet Nutreco. Skretting har 3500 ansatte i 30 land, og en omsetning på knapt 2,5 milliarder euro, altså over 24 milliarder kroner.

Selskapet har fortsatt vekstambisjoner. Men veksten må skje utenfor Norge.

Vil vokse mer

– Ja, vi har i mange år utvidet virksomheten vår ute i verden, og denne utviklingen skal fortsette, sier Log Bergjord til Aftenbladet.

- Vi ser tydelig at produksjonen av fiskefôr er for høy i Norge.

En viktig årsak til overproduksjonen er at verdens største fiskeoppdrettsselskap, John Fredriksen-eide Marine Harvest, startet egen fiskefôr-produksjon for få år siden. Skretting mistet en viktig kunde, og 20 prosent av det norske markedet forsvant over natten.

foto
Therese Log Bergjord og prosjektleder Rune Kristoffersen ved Skrettings fabrikk i Stavanger viser fram det ferdige produktet, laksefôr. Foto: CARINA JOHANSEN

Skretting-konkurrent Biomar har dessuten åpnet en ny fiskefôrfabrikk på Karmøy sist høst. Der kan de produsere 340 000 tonn.

Ewos, med hovedkontor i Bergen, er også en viktig konkurrent. Omsetningen til Ewos er omtrent den samme som Skretting sin, og med et driftsresultat på noen titalls millioner under Skretting (justert for ekstraordinær post i 2017).

Reddet av reker

Det er nå ti år siden Skretting satset på andre typer fiskefôr, i tillegg til laks.

– For 10 år siden utgjorde andre fôrtyper bare 20 prosent av vår samlede produksjon. I dag er det 50 prosent, sier Log Bergjord.

- Vi produserer fôr til mange typer fisk. Utenom laks er det reker som er viktigst for oss.

De viktigste landene for Skretting, utenfor Norge, er Chile, USA og Equador. Selskapet produserer ulike typer fôr i 19 forskjellige land. Og flere skal det bli.

– Ja, vi er i flere prosesser som vil øke kapasiteten vår. Fiskeoppdrett er en vekstbransje i mange land.

Her i Norge er det laksefôr det dreier seg om.

– Vi har tre produksjonsanlegg i Norge, på Averøya, i Stokmarknes og i Hillevåg.

Skretting har ca 30 prosent markedsandel i Norge.

Internasjonalt

I tillegg kommer de som er ansatt i den internasjonale delen av Skretting, ca 150 personer. 100 av disse er ansatt i forskningsavdelingen, Skretting Aquaculture Research Centre (ARC). Der forskes det på både fiskehelse, ernæring og fiskefôrproduksjon.

– Vi ser tydelig at havbruksnæringen vil vokse de neste årene, og vi skal være i front av utviklingen, sier Log Bergjord.

- Samtidig er det utrolig viktig for oss at vi har en bærekraftig produksjon. Alt vi gjør skal kvalitetssikres med tanke på en mest mulig miljøvennlig produksjon.

– Hvordan skal Skretting klare dette? Det er problemer både med lakselus og forurensing. Mange mener også at det vil bli svært vanskelig å få nok gode råstoffer til fiskefôrproduksjon i årene framover?

– Vi satser sterk på forskningen vår, og dessuten på ny teknologi. Vi deltar aktivt i noen revolusjonerende prosjekter innen oppdrett og vi har flere lisens-søknader inne hos norske myndigheter, sier Therese Log Bergjord.