Mens Norsk Kylling tar avgjørelsen om hvilken av de fire aktuelle tomtene fabrikken skal flyttes til, kan huseieren i dagens fabrikk fortsatt belage seg på leieinntekter på Støren i Midtre Gauldal.

- Vi har en uoppsigelig kontrakt med Norsk Kylling, som eieren Rema har garantert for, som betyr at de har det økonomiske ansvaret for husleien ut 2023, sier Jan Erik Warbo, styreleder og største aksjonær i Støren Industrieiendom, et selskap eid av en rekke investorer på Østlandet.

Les også: Vil forhandle med tre kommuner om ny kyllingfabrikk

Nær 30 mill. per år

Warbo bekrefter overfor Adresseavisen at husleien er i underkant av 30 millioner kroner årlig for fabrikklokalene på adressen Bygget 6 i Støren sentrum.

Avtalen betyr sikre inntekter på Støren-lokalene på til sammen rundt 200 millioner kroner. En solid utgift for Norsk Kylling og Rema 1000 som eier, særlig med investeringer i ny fabrikk og utflytting fra Støren.

- Vi er i dialog med Norsk Kylling, men ikke om at de skal komme seg ut av kontrakten. I utgangspunktet forholder vi oss til den inngåtte avtalen. Kan man finne frem til en løsning som er mer hensiktsmessig for begge parter, er det greit for oss. Hvis ikke vil vi etterleve den avtalen som er inngått, sier Warbo.

Les også: Norsk Kylling tjener penger igjen

- Med i vurderingen

Administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjell Åge Stokbakken, bekrefter også husleieforpliktelsene på rundt 30 millioner kroner årlig på Støren.

Inn i planlaggingen av investeringene i ny fabrikk, må Norsk Kylling ha utgiftene til lokalene på Støren med i beregningen, sier han.

- Vi forholder oss til kontrakten vi har med huseier på Støren. Innholdet i den er med i vurderingene når styret skal fatte beslutning for ny fabrikk, sier Stokbakken.

Om husleieforpliktelsene på 200 millioner kroner de kommende syv årene overgår hva Norsk Kylling skal bruke på å bygge ny fabrikk, er ikke klart ennå. Men ny fabrikk skal bygges. Det vedtok styret i Norsk Kylling, med styreleder Ole Robert Reitan i spissen, i juni. Og kostnadene med eksisterende bygg er med i avveiningene om når, hvordan og hvor mye det skal investeres i ny fabrikk.

Les også: Ansatte gleder seg over ny fabrikk

Les også: Norsk Kylling skal flytte fra Støren sentrum

Vurderer etterbruk

- Det er et puslespill med mange faktorer som skal gå i hop før vi vet hvor mye vi skal investere. Etterbruk av lokalene på Støren er også en faktor vi vurderer og vi vil være i dialog med eier av bygget undervegs, sier han.

- Hva slags etterbruk?

- Vi har ikke noe konkret, i alle fall ikke noe vil gå ut med ennå på det, sier Stokbakken.

Volumvekst for produksjonen, hovedsakelig ut fra prisutvikling på hvitt kjøtt og hva Rema 1000 ser for seg å selge, er sentralt for avgjørelsen for når ny fabrikk bør stå ferdig. Men at det blir før 2023 er så godt som spikret.

- Ja, mye før da, sier Stokbakken.

- Vi ser nå på hvor fort vi kan få opp en ny fabrikk sett opp mot hva vi forventer av vekst i hvitt kjøtt-markedet og kapasiteten på eksisterende fabrikk. Når vi har de opplysningene vil vi gjøre en vurdering ut fra den avtalen vi har på dagens bygg, men også ut fra behovet vi har for ny kapasitet, sier han.

Les også: Nortura kutter, Norsk Kylling øker

Fire tomter aktuelle

Tomtevalget vil også spille inn og avgjøres ut fra disse vurderingene.

Norsk Kylling jobber nå på forprosjektet som skal gi beslutningsgrunnlaget for nyfabrikken. Fire tomter i tre kommuner er med i sluttspurten. Ifølge Trønderbladet har det seks kommuner vært i kontakt med Norsk Kylling om mulig tomtetilbud for å tiltrekke seg den store arbeidsgiveren: Melhus, Trondheim, Rennebu, Malvik, Orkdal og Midtre Gauldal.

Etter styremøtet i Norsk Kylling 31. august, er bare de tre siste kommunene igjen.

- Det er disse tomtene vi jobber med og er i hoved-heatet. Men det kommer jo også inn forslag om andre tomter. Og vi lytter jo til det som måtte komme, sier Stokbakken.

Dette er tomtene

De fire tomtene er:

Malvik Næringspark, tidligere kalt Kjeldsbergtomta, på Sveberg i Malvik kommune. En opparbeidet tomt på 97 mål mellom Nortura sitt slakteanlegg og Abrahallen på oversiden av E6 i Sveberg. Eies av investorene Kaare Arnstad og Kolbjørn Selmer.

Sveberg handel og næringspark i Malvik. Om lag 220 mål stor tomt mellom Stav og Sveberg på oversiden av E6. Eies av selskapet Stav handel og næringspark Per Christian Møller Pedersen, Øyvind Antonsen, Nhp Eiendom (hvor også Reitan Eiendom er medeier), Kaare Arnstad og Olav Løvseth.

Småmyrene i Midtre Gauldal ved Haukdalsmyra (også omtalt som Prestegårdsteigen). Eies, ifølge Trønderbladet, av Opplysningsvesenets fond. Torvmyr regulert til LNF (landbruk, natur og friluft). I underkant av 300 mål.

Grønøra i Orkdal, tomt sørvest for Grønørbrua (Fv 460) i Orkanger. Eies av Orkdal kommune som har tilbudt en tomt på 140 mål. Regulert LNF-område (landbruk) og en eventuell omregulering vil måtte godkjennes av fylkesmannen.

Trenger rundt 100 mål

- Vi har sagt at vi til selve fabrikkområdet trenger rundt 100 mål. Vi startet med 160 mål, men da tok vi veldig i, og vi hadde i tankene annen virksomhet på tomta for å øke konkurransekraften framover og drive med flere ting. Men det har vi gått bort ifra nå, sier Stokbakken.

Neste berammede styremøte i Norsk Kylling er 24. november. Det er ifølge Stokbakken trolig at det kalles inn til ekstraordinært styremøte før den tid for behandling av flytteprosjektet.

foto
På flyttefot: Norsk Kylling skal investere i ny fabrikk utenfor Støren sentrum. Foto: Ole Martin Wold, Adresseavisen