En fortsatt sterk vekst i digitale inntekter gir god underliggende resultatutvikling, melder Polaris Media i en børs- og pressemelding torsdag morgen.

- Vi er godt fornøyde med å rapportere en underliggende resultatvekst på mer enn 30 millioner kroner i fjerde kvartal. Vi lykkes godt digitalt i brukermarkedet, og vi oppnår en sterk vekst i de digitale annonseinntektene. Våre mediehus har kommet langt i den digitale transformasjonen, sier konsernsjef Per Axel Koch i børs- og pressemeldingen.

Nøkkeltallene Polaris Media-konsernet i fjerde kvartal 2021:

 • EBITDA på 160 millioner kroner, en økning fra 129 millioner ekskl. koronakompensasjon i 2020

 • Driftsinntekter på 988 millioner kroner, en økning fra 962 millioner ekskl. koronakompensasjon i 2020

 • Driftskostnader på 829 millioner kroner, en reduksjon fra 835 millioner i 2020

 • Antall heldigitale abonnement har økt fra 249 000 til 290 000 siden fjerde kvartal 2020

 • Daglige brukere på mobil har økt fra 936 000 til 974 000 siden fjerde kvartal 2020

Polaris Media fikk en EBITDA-vekst på 24 prosent i fjerde kvartal 2021 sammenlignet med fjerde kvartal 2020 - når man holder koronakompensasjon utenfor.

Ingen kompensasjon i 2021

Konsernet mottok totalt 72 millioner kroner i direkte koronakompensasjon i fjerde kvartal 2020, 24 millioner i Polaris Media Norge og 48 millioner i Stampen Media. Konsernet fikk ikke kompensasjon i 2021.

Resultatveksten er drevet av høyere digitale abonnements- og annonseinntekter, i tillegg til økte distribusjonsinntekter.

- Mediehusene har også i 2021 vist sin viktige rolle i samfunnet. Gjennom daglig dekning av pandemien og andre viktige saker, har de satt dagsorden for samfunnsdebatten både lokalt, regionalt og innimellom også nasjonalt, fortsetter konsernsjef Per Axel Koch.

Polaris Trykk rapporterer en inntektsnedgang på 5 prosent mot fjerde kvartal 2020, og leverer et resultat i fjerde kvartal 2021 med en EBITDA på 22 millioner kroner.

Distribusjonsvirksomheten har en inntektsvekst på 9 prosent mot fjerde kvartal i fjor, mye på grunn av økt distribusjon av netthandelsprodukter.

Nøkkeltall Polaris Media (Norge) fjerde kvartal 2021:

 • EBITDA på 72 millioner kroner, en reduksjon fra 89 millioner ekskl. koronakompensasjon i 2020

 • Driftsinntekter på 620 millioner kroner, en økning fra 596 millioner ekskl. koronakompensasjon i 2020

 • Driftskostnader på 549 millioner kroner, en økning fra 509 millioner i 2020

De digitale abonnements- og annonseinntektene øker mye også i fjerde kvartal. Samtidig øker kostnadene som følge av høyere aktivitetsnivå, økte utviklingskostnader, og fordi det er gjennomført flere tiltak for å møte konkurransesituasjonen i Trøndelag, ifølge konsernet.

Samlet fører dette til en underliggende nedgang i EBITDA på 17 millioner kroner for den norske delen av konsernet i fjerde kvartal.

Antall heldigitale abonnement har økt fra 153 000 til 173 000 siden fjerde kvartal 2020, en vekst på 13 prosent. I fjerde kvartal 2021 var andelen heldigitale abonnement 51 prosent, opp fra 46 prosent i 2020.

Nøkkeltall Stampen Media (Sverige) fjerde kvartal 2021:

 • EBITDA på 88 millioner kroner, en økning fra 40 millioner ekskl. koronakompensasjon i 2020

 • Driftsinntekter på 368 millioner kroner, økning fra 366 millioner ekskl. koronakompensasjon i 2020

 • Driftskostnader på 283 millioner kroner, en reduksjon fra 326 millioner i 2020

Vekst i digitale abonnements- og annonseinntekter, økte distribusjonsinntekter og reduserte kostnader. Det er hovedårsakene til en underliggende EBITDA-vekst på 48 millioner kroner i Stampen Media i fjerde kvartal. Bak dette ligger også en kostnadsreduserende engangseffekt på 22 millioner kroner.

Antall heldigitale abonnement har økt fra 95 000 til 117 000 siden fjerde kvartal 2020. I fjerde kvartal 2021 var andelen heldigitale abonnement 46 prosent, opp fra 39 prosent i 2020.

Konsernet har en kontantbeholdning på 681 millioner kroner og rentebærende gjeld på 503 millioner ved slutten av fjerde kvartal. Verdiestimatet på Polaris Medias andel av FINN.no er hele 3.1 milliarder kroner i fjerde kvartal.

Ekstra utbytte

Styret i Polaris Media har foreslått et ordinært utbytte på 2,00 kroner per aksje for 2021. I tillegg foreslår styret å dele ut ca. 50 prosent av erstatningen på 100 millioner kroner i forbindelse med rettssaken mot Arntzen de Besche om advokatansvar, der Polaris Media fikk medhold og dom ble rettskraftig i første kvartal 2021. Dette gir et ekstraordinært utbytte på 1,00 kroner per aksje, melder konsernet.

Polaris Media eier MN24 og de avisene som samarbeider om MN24 i Midt-Norge: Adresseavisen, Avisa Sør-Trøndelag, Brønnøysunds Avis, Bladet, Fosna-Folket, Hitra-Frøya, Innherred, Opp, Steinkjer24, Trønderbladet. Medarbeidere i disse redaksjonene kan eie aksjer i konsernet.