– Vi ønsker kontakt med aktører som kan inngå kontrakter med langtidsleie på 20 år med oss. Vi regner med å treffe bredt i markedet, og leter etter boliger med god, nøktern boligstandard. Vi har god tro på at flere vil være interesserte, sier John Ommund Syvertsen.

Han er sjef for kapasitet for luft i avdelingen for prosjekt og utvikling i Forsvarsbygg og har dermed ansvar for utbyggingen av Ørland flystasjon.

Nå søker Forsvarsbygg kontakt med potensielle utleiere som har minst fire boligenheter klare i løpet av 2025.

De søker omlag 95 boenheter. Rundt 70 av disse vil ha to soverom, mens rundt 25 vil ha tre eller fire soverom.

– Vi ønsker kontakt nå innen 21. mars. Så må vi se på helheten i markedet og estimerte driftskostnader før vi går de formelle linjene våre mot departement før kontrakter inngås, sier Syvertsen.

Han sier også at Forsvarsbygg har fått i oppdrag å inngå korttidsleieavtaler på inntil ti år.

Stort behov

Hvert år lander seks nye F-35 på Ørland flystasjon. Norges hovedkampflybase skal være fullt operativ innen 2025. En gradvis opptrapping i antall ansatte gjør at man trenger flere boliger.

I fjor ble 50 nye forsvarsboliger i Brekstad ferdigstilt. Forsvaret trenger rundt 250–300 boenheter for å huse sine ansatte. Det er over 100 mer enn i dag.

Forsvarsbygg ønsker å nå bredden i markedet. Derfor søker de eksisterende boliger, og også prosjekter som er igangsatt eller som kan bli klare til utleie innen utgangen av 2025.

Fikk nei

Forsvarsbygg hadde sendt ut et prosjekt på 68 leiligheter i Brekstad sentrum ut på anbud og valgt entreprenør. Forsvarsdepartementet stanset det prosjektet ettersom man ikke fant finansiering.

– Dessverre fikk vi ikke finansiering. Vi har fått et revidert oppdrag hvor vi blant annet nå ser på leiemarkedet. Vi har et klart behov. Så er vi avhengige av fornuftige priser også. Staten er en solid leietaker og 20 års leie med opsjon på forlengelse på ti år gjør at man kan planlegge over tid, sier Syvertsen.

50 kilometer

Forsvarsbygg leter etter boliger som ligger innen 50 kilometers kjøreavstand fra flystasjonen. Syvertsen forteller at det er en grense de har fått som del av oppdraget sitt, og at det blant annet handler om skatteregler.

– Det gjør at hele Ørland kommune er aktuelt. Det er også områder på den andre siden av fjorden i Orkland, sier Syvertsen.

Ifølge Google maps er det rundt 51 kilometer å kjøre fra Råkvåg i Indre Fosen til Ørland flystasjon. Man kommer til Mørrivatnet ved fylkesvei 715 i Åfjord kommune på 50 kilometer til flystasjonen. Det er rundt 30 kilometer til Lensvik i Orkland. På 50 kilometer kommer man rundt 10 kilometer nord for Orkanger.

– De fleste tilbyderne vil nok komme i Ørland kommune. Flere ansatte på flystasjonen bor og pendler i Orkland i dag også, sier Syvertsen.

– Har ventet lenge

Tor Langvold i Bjugn næringsforum sier han håper at alle ser sitt snitt til å sjekke opp om dette kan være noe for deres bedrift å bli en del av.

– Vi har ventet lenge på dette. Før kommunesammenslåingen hadde Forsvaret et fokus på Brekstad-området for sine boliger. Nå bruker man hele området. Det gir muligheter for et mer variert botilbud og flere mulige aktører, sier Langvold.

Han sier at mange av medlemsbedriftene i Bjugn innen entreprenør- og byggebransjen nok vil se på om dette er prosjekter det kan lønne seg å være med på.

– Det må være mulig å forsvaret den økonomiske risikoen man påtar seg i 20 år. Dette er en veldig positiv nyhet. Dette ønsker vi velkommen. Det kan føre til en ny aktivitetsperiode utenfor stasjonsgjerdet, sier Langvold.

Langvold tror Forsvaret ser nytten av at folk bor lokalt og at man bygger og utvikler lokalsamfunnet rundt basen.

– Et trygt og innbydende lokalsamfunn med tilbudene folk trenger er viktig når ansatte i Forsvaret må arbeide andre steder i kortere eller lengre perioder, sier Langvold.

Kan få startet utbygginger

Dorthe Bakken i Ørland næringsforum sier det blir viktig for næringsaktørene å finne ut detaljene i tilbudet for å se hvilke type prosjekter man kan utvikle.

– Dette kan kanskje gjøre det mulig å sette i gang med utbyggingsprosjekter der man ikke har fått så stort tilslag at man kan sette spaden i jorda enda. Det vil være veldig positivt, sier Bakken.

Hun sier at det vil få store ringvirkninger for næringsliv og samfunn om flere bosetter seg i sammenslåtte Ørland kommune.

– Så vil leie av nesten hundre boliger påvirke boligmarkedet, dersom det blir utleie i stor skala, sier Bakken.

Også hun håper at mange benytter seg av muligheten nå og sonderer med Forsvarsbygg om de kan bli del av ordningen.

– Dette kan være med på å få realisert mange boliger. Så får vi se hva som kommer ut av initiativet. Jeg er spent på hvordan prosessen går og hva man ender opp med, sier Dorthe Bakken.