Delta tar ut medlemmer i Trondheim og seks andre større bykommuner ved en eventuell streik. Fagforeningen tar ut 376 medlemmer i første fase. De fordeler seg slik:

 • Trondheim 34

 • Bergen 115

 • Ålesund 85

 • Bodø 36

 • Narvik 23

 • Sandefjord 14

 • Kristiansand 69

– Vi jobber for enighet i meklingen. Hvis det ikke lykkes, blir det streik, sier forbundsleder i Delta og leder for YS Kommune Lizzie Ruud Thorkildsen, i en pressemelding.

Meklingsfristen er mandag 23. mai klokken 24.

– De medlemmene vi vil ta ut i en streik er svært viktige for driften av kommunene. Arbeidsgiver vil merke dette fra første dag hvis det blir streik, sier Lizzie Ruud Thorkildsen videre.

Krever lønnsløft

– Kraftig prisvekst og økende renter treffer våre medlemmer ekstra hardt. Det er uten tvil våre medlemmers tur nå. De fortjener og trenger et realt lønnsløft, uttaler Thorkildsen.

Delta organiserer blant annet disse yrkesgruppene i kommunal sektor:

Renholdere, helsefagarbeidere, ansatte og ledere i barnehager og skoler, vernepleiere, administrativt ansatte, saksbehandlere, kjøkkenpersonell, kulturansatte, aktivitører, ansatte i brann- og redning, tannpleiere og teknisk personell.

I årets oppgjør krever Delta:

 • Solid økning i kjøpekraft

 • Kompetanse og utdanning for alle medlemmer må gi lønnsmessig uttelling

 • Styrket rett til heltid og heving av tillegg for ubekvem arbeidstid

 • Rett kompetanse på rett sted, og reelle muligheter for kompetanseutvikling

 • Likestille arbeidstidsreglene for turnusarbeidere