Mowi (tidligere Marine Harvest), som i dag har slakteri på Ulvøya på Hitra, har siden 2013 hatt planer om å bygge nytt lakseslakteri på Jøsnøya på Hitra. Byggefristen var 2017, men byggingen har i flere omganger blitt utsatt.

I februar leverte de imidlertid rammesøknad for fabrikkbygget, og nå har de endelig bestemt seg. Det skriver Mowi til lokalavisa Hitra-Frøya onsdag morgen.

– Svært glade

- Dette blir en topp moderne fabrikk bygget for fremtiden i en oppdrettsregion som er svært viktig for Mowi. Det har vært gjort et grundig arbeid fra våre ansatte i prosjektet, og vi er svært glade for at vi nå kan sette spaden i jorden, sier sjef for Mowi Midt, Olaf Skjærvik.

Ifølge Mowi vil arbeidet med den nye fabrikken vil starte opp allerede i april og er planlagt ferdig i løpet av første halvår 2024. Fabrikken vil ha en produksjonskapasitet på 100 000 tonn, og skal erstatte fabrikken Mowi i dag har på Ulvan. Den vil da bli nabo med Lerøys laksefabrikk på Jøsnøya.

- Vi har hatt et tett og godt samarbeid med kommunen i hele prosessen, og setter stor pris på hvordan de legger til rette for etableringer som dette, sier Skjærvik.

– Moden fødsel

Fabrikksjef Olaf Reppe har lenge gått og ventet på å få flytte fra de stadig trangere fabrikklokalene på Ulvøya.

- Vi er kjempefornøyd med at vi har fått banket gjennom vedtaket. Vi har jobbet med dette i flere år, så fødselen har vært moden lenge. Nå blir det full fart, og vi begynner allerede i april, sier fabrikksjef Olaf Reppe til lokalavisa Hitra-Frøya.

- Hva betyr dette for Mowi i regionen?

- Det er en gladsak for alle ansatte, og er kjempepositivt både for Hitra og regionen vår.

– Har vært tålmodig lenge

Da kommunen fikk søknaden for rammetillatelse i februar var det egentlig klart at fabrikken ville bli bygget. Det betyr mye for næringsliv og arbeidsplasser i hele øyregionen ifølge ordfører Ole Haugen.

- Det er svært gledelig å registrere at det er ankommet en slik søknad om rammetillatelse for ny fabrikk på Jøsnøya. Vi har vært tålmodige lenge, og noen har fått økende tvil om Mowi kommer til å bygge ny fabrikk. Personlig har jeg ikke vært i tvil, men sagt at jeg er optimistisk. Og det har først og fremst vært knyttet til behovet jeg ser og forstår at Mowi har, og dernest det faktum at Mowi, den gang Marine Harvest, var de første som kjøpte og betalte for tomt på vårt nye industriområde på Jøsnøya. Jeg har aldri trodd, som enkelte andre, at et stort og seriøst selskap som Mowi kan holde en liten kommune for narr. Og en slik tro har selvsagt også vært forankret i at Hitra og Frøya på mange måter har stått for kjernen i Mowis virksomhet, og de har selv benevnt oss som verdens ledende havbruksregion, sa hitraordfører Ole Haugen.

For en måned siden leverte Bewi sin byggesøknad for ny kassefabrikk i den samme industriparken: