Det planlagte forskningsanlegget oppe på Tyholt, er i fare. Ocean Space Centre er tenkt som et nasjonalt kunnskapssenter for havromsteknologi.

Torsdag tråkket regjeringen på bremsen for NTNU-prosjektet, som har en foreløpig prislapp på 8,6 milliarder kroner. Budsjettet mister 405 millioner kroner og byggestart utsettes fra i år til «senest 2025».

– Når det er uenighet om senteret vil ha noen effekt, tenker jeg det er klokt å utsette og gå en runde. Hvis vi skal tenke helhetlig, så er det penger som også ville kunne skapt gode ringvirkninger andre steder, sier Are Søberg.

Brukt uansett

Søberg driver facebooksiden Sløseriombudsmannen og er fast kommentator for Nettavisen. Han omtalte senteret som «sluket på Tyholt» i sin sløserikavalkade for 2021, som ble publisert av Vi Menn.

Arbeidet med Ocean Space Center har pågått siden 2005. Regjeringen viser torsdag til betydelig og økende usikkerhet rundt kostnadene, delvis forårsaket av prisveksten på stål og betong.

«Tiden frem til oppstart vil bli brukt til å omarbeide prosjektet, identifisere mulige kutt og vurdere kostnadsbildet,» melder regjeringen torsdag i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

– Pengene blir uansett brukt; enten ved at staten betaler for andre ting, eller kutter 8,6 milliarder i skatter. Så skjønner jeg at Rita Ottervik vil holde ringvirkningene i Trondheim, sier Søberg.

Tapsprosjekt

Kravet om kostnadskutt ved NTNUs campussamling er allerede kjent. Prosjektet avsluttes i sin nåværende form. Bevilgningene reduseres med 196 millioner kroner.

– Både Ocean Space Centre og campussamlingen ville gitt byggebransjen mer å gjøre. Er ikke det et godt argument for å kjøre på?

– Jeg forstår at folk i Trondheim gjerne vil ha arbeidsplassene, men man kan ikke sette opp et dyrt bygg bare for å skape jobber. Dette er broken window fallacy: Å skape jobber ved å knuse ruter og hyre noen til å reparere de. Uten underliggende verdiskaping, er ikke det en god idé, svarer Søberg.

– Hva vil du si til de ved NTNU som risikerer å miste to store prosjekter?

– Jeg synes begrunnelsen for campussamlingen er vag. Jeg forstår ikke hvorfor tverrfaglighet forutsetter at man må sitte ved siden av hverandre. Jeg ser ikke helt milliardnytten av det. Særlig ikke nå som vi er vant til å snakke med hverandre over video. Bygg- og anleggsbransjen vil nok tape mer enn NTNUs fagmiljø, mener Søberg.

Ocean Space Center er et stort tapsprosjekt, ifølge en analyse utført av Oslo Economics og Atkins Norge. Prosjektet skal være så samfunnsøkonomisk kostbart, at Norge taper tre milliarder kroner på å bygge det.

Regnestykket er basert på kjente beløp. Verdien av økt kunnskap i samfunnet og bedre undervisning ved NTNU er ikke beregnet.

Adresseavisen: Ocean Space går i minus allerede før gravemaskinene rykker inn på Tyholt.

Kronikk: Helt feil å hevde at Ocean Space Centre går i minus.

Tviler på nytten

Prosjektet har også møtt motstand fra beboere på Tyholt som vil slippe en anleggsplass i nabolaget, og den faglige nytten er diskutert.

«En investering i bedre undervisningslaboratorier vil være samfunnsnyttig, men jeg mener man må være nøktern når man vurderer hvor nyttig», skriver professor ved Institutt for marin teknikk Pål Lader i en kronikk publisert av Universitetsavisa.

– Vi mener det ikke er saklig behov for anlegget. Det markedet de påstår finnes, mener vi er høyst tvilsomt. Ikke-eksisterende, faktisk. De retter seg mot skip og skipsbygging. Det er simpelthen ikke fremtidsrettet, sa Kaare Gisvold, tidligere direktør og styreleder i Marintek, til NRK i fjor. Marintek er nå en del av Sintef Ocean.

Glimt av nøkternhet

Den lokale, politiske motstanden mot Ocean Space Center-kuttene var torsdag tydelig. Ordførerne i Trondheim, Hitra, Frøya og Nærøysund sender et brev til statsminister Jonas Gahr Støre. De mener utsettelsen setter prosjektet i fare.

«Utsettelsen av byggestart for nytt Ocean Space Centre er dramatisk og setter hele prosjektet i spill. Prosjektet er allerede i ferd med å realiseres og det vil påløpe betydelige kostnader å avlyse inngåtte kontrakter og sette i gang på nytt om 2–3 år. Beslutningen synes å være tatt på et sviktende kunnskapsgrunnlag og vi ber regjeringen innstendig om å revurdere forslaget i revidert nasjonalbudsjett», skriver ordførerne til statsministeren.

– Det har vært en dårlig prosess og det er et fryktelig dårlig forslag som ikke har rot i faktagrunnlaget. Jeg har allerede bedt om møte med partiledelsen, for dette er alvorlig, uttalte Ottervik torsdag morgen.

Are Søberg sier torsdag at han ikke har rukket å sette seg inn i alle regjerings forslag, men konstaterer at pengebruken fortsatt øker.

– Samtidig er det noen gode glimt av nøkternhet, som med kuttet til campussamlingen. Det er fint å se at politikerne klarer å bremse, selv når de har et oljefond, sier han.