Sjefen i Investinors svenske søsterselskap advarer mot å snu opp ned på det statlige investeringselskapet

foto