Da jeg gikk inn i styret for åtte år siden, da jeg ble nestleder og da jeg tok over som styreleder i banken for to år siden. Sammen med styreleder Gisvold i Adresseavisen fant jeg at det var fullt mulig å kombinere de to rollene, sier Koch.

- Hvilke vurderinger ble gjort den gangen?

- Men er det ikke et problem uansett - hvis folk flest ikke oppfatter dette skillet?

- Men er det ikke forskjell på en mediebedrift - som lever av lesernes troverdighet - og en hvilken som helst annen bedrift?

- Skader det ikke avisen at folk tror vi er mindre kritisk innstilt til Sparebank 1 Midt-Norge fordi du sitter som styreleder i banken?

- Hvorfor takket du ja til vervet som styreleder?

- Kan din stilling i Adresseavisen gjøre deg spesielt attraktiv som styreleder for Spare Bank 1 Midt-Norge?

- Har du selv fått reaksjoner på de to rollene?