– Omdømmedrepende for oss i Miljøpakken når vi varsler en gladsak. Dette skaper ingen tillit til Entur, skriver kontaktutvalget i Miljøpakken i referatet fra møtet 2. februar. Entur er et statseid selskap som skal tilby salg og billettløsninger for jernbanesektoren og reiseplanlegger for kollektivtransport i hele Norge.

Uttalelsen kommer i forbindelse med at ordførere og andre gikk ut og lovte at togreisende fra Melhus og til Stjørdal skulle få bytakst også på toget. Lovnaden kom i fjor da flere ordførere, fylkesordføreren og AtB-ledelsen kom med tog for å fortelle at de feiret utvidelsen for bytaksten og nylig kom det pressemelding fra Miljøpakken om at det blir bytakst også på toget fra mars.

Tekniske problemer

Ifølge referatet blir det ingen permanent løsning for bytakst på toget før i juni - nesten ett år etter at lovnaden kom. Direktør digitale tjenester, Kristian Gravdal i Entur, opplyser at det vil komme ei midlertidig løsning i mars.

– Takstsamarbeidet i Trøndelag har høy prioritet hos både oss og de andre involverte kollektivselskapene. For at AtB og SJ skal kunne selge billetter på tvers av hverandre, må billettene som selges forstås likt og riktig på billettutstyret på de ulike transportmidlene som her er buss og tog. Å gjøre prissamarbeidet teknisk mulig, er dessverre mer kompleks enn man skulle tro på grunn av ulike billettsystemer og billettyper. Men som det kommer fram  av møtereferatet, kommer det på plass ei midlertidig løsning i mars. Den gjør at reisende da får sone A-takst på både tog og buss. I juni kommer den permanente løsningen, sier direktør Gravdal.

I tillegg feiret politikerne at gyldighetstiden på enkeltbilletter utvides til maksimalt tre timer uten rush, men dette er heller ikke gjennomført ifølge referatet.

Politikerne lovte også at det skal innføres en egen «hjemmekontorbillett» med tanke på dem som veksler mellom å ha hjemmekontor og skal ha dager med fysisk oppmøte på jobben. Dette har AtB ifølge referatet, ikke fått gjennomført og dette gjelder både buss og tog. Derimot er det innført bytakst på buss i hele Melhus, og heving av aldersgrensa for barn til 20 år i bytakstområdet er utført.

De startet togreisen på Stjørdal og endte turen på togstoppet på Melhus da utvidelsen av bytakstsonen og andre rabatter skulle feires. Turen var i oktober, og så har det ikke skjedd så mye for togets del. F.v. ordfører Jorid Jagtøyen (Ap), fylkesordfører Tore O Sandvik (Ap), ordfører Rita Ottervik (Ap) og ordfører Trond Hoset (Ap). Foto: Gunn Heidi Nakrem

Refset Entur

– Overrasket over at Entur ikke ruster seg for å levere et teknisk produkt som har ligget som en mulig konsekvens av bompengeforliket lenge før vedtaket i august, heter det i møtereferatet fra Miljøpakken.

– Hva mener Entur om det som står i møtereferatet?

– Entur utvikler salgs- og billetteringsløsninger, og skal legge til rette for utvikling og samarbeid for alle kollektivselskap i hele landet. Dette er komplekst og teknisk krevende når ulike systemer for buss og tog skal tilpasses det samme tilbudet. Vi er opptatt av å jobbe effektivt og utnytte ressursene på en best mulig måte. Og vi mener det ikke er klok bruk av ressursene å legge til rette for mulige behov som måtte dukke opp over hele landet. Vi prioriterer til enhver tid utviklingen av våre tjenester basert på de oppdrag vi får fra eksempelvis Jernbanedirektoratet og togoperatørene til beste for hele samferdselssektoren. Entur igangsatte nødvendig arbeid, i samarbeid med SJ og AtB, da vedtaket ble fattet av Miljøpakken i august, på tross av at oppdraget først ble formelt gitt Entur i desember 2021. Det resulterte i at vi sammen med aktørene utviklet og lanserte både ny større sone ved å innlemme Stjørdal og hele Melhus i sone A, og ny passasjerkategori for AtB (barn -> 19 år). Dette ble lansert allerede 4. oktober fjor for å gi de reisende et rimeligere tilbud i et større område, sier Gravdal.

Vil møte Miljøpakken

Møtereferatet var ikke kjent for Entur før Trønderbladet tok kontakt med kommunikasjonssjef Ragnhild Skaara Imset i Entur.

– Entur har tatt initiativ overfor Miljøpakken til et møte slik at vi kan legge til rette for en bedre forståelse for Enturs oppdrag, og hvordan vi i fremtiden kan jobbe sammen til beste for kollektivtransport i Trøndelag, opplyser direktør Gravdal.