Det viser nye tall fra SSB.

– Det er det høyeste prisnivået vi har målt i statistikken noen gang, uavhengig av kvartal. Det gjelder også hvis vi korrigerer for inflasjon, sier seniorrådgiver Thomas Aanensen i SSB.

SSB har målt strømpriser på kvartalsnivå siden 1998.

Selv hvis man regner med regjeringens strømstøtte, var totalprisen for strøm nær 60 prosent høyere enn gjennomsnittet for fjerde kvartal de siste fem årene, sier Aanensen.

Den gjennomsnittlige strømstøtten utgjorde 21,8 øre per kilowattime fjerde kvartal. Strømstøtten ble innført i desember og gjelder dermed kun for siste måned i kvartalet.

Også for 2021 som helhet var det rekordhøy strømpris. Medregnet nettleie og avgifter var strømprisen i gjennomsnitt 142 øre/kWh i 2021.