Selv om regjeringen har signalisert at de ønsker at konsulentbruken i staten skal ned, vokser denne utgiftsposten for universiteter og høgskoler. NTNU brukte mest, med 344 millioner kroner. Dernest følger Universitetet i Bergen med 137 millioner og Universitetet i Oslo med 130 millioner, ifølge statsregnskapet

Til Forskerforum , som først skrev om saken, sier avdelingsdirektør NTNU, Ingrid Volden, at en generell forklaring er at det pågår flere utviklingsprosjekter samtidig, som krever økt kapasitet i en periode.

Blant annet skyldes 31 millioner av økningen innføring av digitale løsninger, hovedsakelig nytt økonomi- og lønnssystem og en ny saksbehandlerløsning.

Robert Rastad, universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen (UiB), sier til Khrono at konsulentbruk både er ønskelig og riktig i en del sammenhenger.

– Spesielt i sammenhenger hvor det er behov for å hente inn spisskompetanse for et konkret prosjekt eller i en kortere periode. Dette er selvsagt mest aktuelt innenfor utvalgte områder, som for eksempel eiendomsfaglig spesialkompetanse eller it-prosjekter, sier Rastad.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sier han forventer at statlige universiteter og høgskoler kun bruker konsulenter i tilfeller der de ikke kan bruke interne ressurser og kompetanse.