– Fremskrittspartiet er fortsatt imot bompenger, sa Erling G. Mellingsæter (Frp) i Melhus kommunestyre da politikerne skulle vurdere forslaget om bompenger for elbilister.

Slik Trønderbladet tidligere har omtalt, kan det komme bompengeinnkreving for elbilister på E6 i Melhus og Midtre Gauldal. Sviktende bominntekter og stadig flere elbiler på veien fører til at politikerne er blitt bedt om å vedta bompenger for elbiler i bomstasjonen i Soknedal og i den kommende bomstasjonen på Hofstad i Melhus. Fra 1. mars er taksten i bomstasjonen på E6 i Soknedal 47 kroner for personbiler. For tungbiler er satsen 94 kroner.

Halv takst

Satsen kan bli på halv takst for elbiler, mens det fortsatt skal være fritak for elvarebil. Det var ingen større debatt i kommunestyret om bomtakst for elbiler.

Melhus kommunestyre teller vanligvis 37 representanter, og hadde på tirsdag bare 35 fordi to partier ikke klarte å stille med vararepresentanter. Det var Rødt og Pensjonistpartiet.

33 stemte for innføring av bompenger for elpersonbiler, mens 2 stemte for (Fremskrittspartiet).

Erling G. Mellingsæter og Lisbeth Tiller er kommunestyrerepresentanter for Fremskrittspartiet. Foto: Gunn Heidi Nakrem
Melhus og Midtre Gauldal har en økende andel elbiler. Foto: Gunn Heidi Nakrem