– Det er tre styremedlemmer som har nær tilknytning til Salmar, og det er ingen tvil om at de er valgt på bakgrunn av det, sier Helge Gåsø til Adresseavisen etter at det nye styret ble valgt inn under en ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon (NRS) onsdag formiddag.

Gåsø var selv styreleder i NRS inntil midten av mars i år, men ble kastet som ledd i den omfattende eierkonflikten i det Namdal-baserte havbrukskonsernet NTS.

Helge Gåsø (foran til høyre) tok ordet under generalforsamlingen. Foto: David Engmo

En allianse av hovedsakelig Rørvik-baserte eiere har tatt makten i NTS på bekostning av Gåsø, og samtidig inngått en avtale om å selge aksjene til Gustav Witzøes Salmar.

Fristen for de andre NTS-aksjonærene til å godta budet fra Salmar utløper den 29. april, og Gåsø sier at han ennå ikke har bestemt seg for om han vil selge sin eierandel på 37 prosent.

Pekte på koblinger

Gåsø tok ordet under generalforsamlingen i datterselskapet og sa at det virket som om ballen var overlatt til Salmar på et tidlig tidspunkt, selv om budprosessen ikke var ferdig.

Det nye NRS-styret på fem personer skal ledes av Paal E. Johnsen, som til daglig er investeringsdirektør i selskapet Akastor. Den største eieren i Akastor er Kjell Inge Røkkes Aker, som også er Salmars partner innen havbasert oppdrett.

Ny i NRS-styret er også Kolbjørn Selmer, som i vinter solgte boligområdet Overvik i Trondheim til en gruppering der det Witzøe-deleide investeringsselskapet Salvesen & Thams er en av partene.

I tillegg er det nye styremedlemmet Bjørn Gabriel Reed tidligere partner i advokatfirmaet BAHR, som nå er juridisk rådgiver for Salmar i forbindelse med den NTS-budet.

– For tidlig

Gåsø sier likevel at han ikke vil foreta seg noe mer etter styrevalget.

– Nei, jeg følte bare behov for å påpeke det, ettersom det ikke er noen fra NTS i det nye styret.

– Du synes det er uryddig?

– Jeg synes det er alt for tidlig, sier Gåsø, som mener det kan stilles spørsmål ved om det er i tråd med konkurranseloven.

Konsernsjef Gustav Witzøe i Salmar avviser at de har hatt noen som helst innflytelse på utvelgelsen av de nye styremedlemmene i NRS.

- Vi har ikke vært en del av denne prosessen, og undertegnede, som leder i Salmar, har aldri hilst på eller møtt noen av de tre personene som nevnes her, sier Witzøe til Adresseavisen.

– Ingen direkte kobling

Styreleder Nils Martin Williksen i NTS representerte Namdal-konsernet under generalforsamlingen i datterselskapet, og avviser også at det er Salmar som nå trekker i trådene.

– Nei, det kjenner jeg ikke til. Så vidt jeg vet har de nye styremedlemmene ingen direkte kobling til Salmar, sier Williksen.

Kolbjørn Selmer og Bjørn Gabriel Reed sier også begge at de ser på seg selv om uavhengige styremedlemmer i NRS. Reed sier at han trådte ut som partner i BAHR ved årsskiftet 2020/2021, og at han aldri har jobbet med saker tilknyttet Salmar.

– Jeg har ingen tilknytning verken til BAHR eller Salmar, og jeg ser på meg selv som et meget uavhengig styremedlem, sier han.

Varslet erstatningssøksmål

NTS eier 68 prosent av NRS, og utskiftingen av styremedlemmer kommer snaut to uker etter at det gamle styret varslet erstatningssøksmål mot NTS for kontraktsbrudd.

Avgått styreleder Roald Dolmen ble erklært inhabil av flertallet i det gamle NRS-styret, på grunn av han også er medeier i NTS. Foto: David Engmo

Bakgrunnen er at NTS stemte nei til NRS’ innhenting av 1,9 milliarder kroner i ny kapital, penger som skulle gå til oppkjøpet av et annet av NTS’ datterselskaper, oppdrettsselskapet Salmonor i Rørvik.

Salmonor-avtalen ble inngått da Gåsø fortsatt hadde styremakt i både NTS og NRS, men nå er det en betingelse i Salmar-budet at den ikke blir noe av.

Avtalen om å overta Salmonor ble inngått den 11. januar i år, og etter det har verdien på sjømatselskaper gått til værs sammen med lakseprisen.

– Får ro og stabilitet

I en børsmelding den 8. april fra flertallet i styret i NRS skrev de at NTS hadde en klar forpliktelse til å stemme for pengeinnhentingen, og at det ville påføre NRS og eierne et betydelig tap hvis avtalen ikke ble gjennomført.

På spørsmål til Nils Martin Williksen om han forventer at det nye styret stanser det varslede erstatningssøksmålet, svarer han:

– Det vet jeg ikke.

– Du har vel en tanke om det?

– Nei, det har jeg ikke. Nå får vi ro og stabilitet, det er hele bakgrunnen, sier Williksen om styrevalget.

Nils Martin Williksen er selv på vei til å bli skiftet ut som styreleder i NTS. Foto: David Engmo

NTS trakk samtidig sitt krav om granskning av prosessen knyttet til pengeinnhentingen i NRS.

NRS’ nye styreleder Paal E. Johnsen besvarte ikke Adresseavisens henvendelse onsdag.