I en pressemelding skriver Mattilsynet at det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved de to oppdrettslokalene Ørnøya og Ørnøya II på nordsiden av Frøya i Sør-Trøndelag.

Mattilsynet ble varslet om mistanke om smitte for to uker siden av Salmar Farming AS som eier de to anleggene. Først var det mistanke om smitte ved det ene anlegget, men noen dager senere ble det også fattet mistanke ved det andre anlegget.

Mye fisk

På sine nettsider skriver Mattilsynet at anlegene ligger i et oppdrettstett område med mye fisk i sjøen. For å hindre eventuell spredning av smitten er det lagt ned restriksjoner på området.

I tillegg er det etablert et kontrollområde rundt de to anleggene. Her er det restriksjoner på båttrafikken til og fra anlegg i tillegg til økt prøvetaking.

- På de åtte anleggene som er båndlagt anslår jeg at det er rundt åtte til ni millioner fisk, sa Toril Celius, førsteinspektør og veterinær i Mattilsynet avdeling Trondheim og omland da mistanken om smitte ble kjent.

I en sms til Adresseavisen mandag kveld skriver Celius at det er fattet vedtak om utslakting innen 26.mai. Salmar har i sin tilbakemelding sagt at de kommer til å være ferdige med utslaktingen i god tid før dette.

Kan spises

Mattilsynet opplyser at ILA-viruset kan føre til sykdom hos laks, men at det ikke har noen betydning for folkehelsen. Er fisken smittet, men ikke syk, kan den slaktes for salg.

- Dette er først og fremst en fiskesykdom som kan ha svært alvorlige konsekvenser for fisken, men som ikke er skadelig for mennesker. Når det er sagt skal det aldri slaktes syk fisk til konsum.

I smsen skriver hun at fisken nå slaktes til konsum, men at fisk som viser tegn til sykdom skal fjernes og destrueres først.

Ifølge Havforskningsinstituttet er det lite som tyder på at det er stor fare for at sykdomen skal smitte til villfisk.